1998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tény, hogy a világ felosztható Macintosh számítógépet és MS-DOS kompatibilis számítógépet
használókra. Szilárd meggyőződésem, hogy a Macintosh katolikus, a DOS pedig protestáns valami.

Tulajdonképpen a Macintosh maga az ellenreformáció, és a jezsuiták ratio studioruma
befolyásolta. Vidám, barátságos, békülékeny számítógép, amely híveinek megmondja lépésről
lépésre, hogyan érhetik el, ha nem is a Mennyek Országát, de legalább azt a pillanatot,
amikor irományukat kinyomtathatják. Olyan, mint a katekizmus, a kinyilatkoztatás lényegét
egyszerű formulák és duzzadó ikonok formájában közli. Mindenkinek joga van az üdvözüléshez.

A DOS protestáns, sőt kálvinista. Megengedi az Írás szabad értelmezését, nehéz személyes
döntéseket követel, rejtett hermeneutikát tukmál használójára, és magától értetődőnek találja,
hogy nem mindenki juthat el az üdvösséghez. Ahhoz, hogy a rendszer működjék, magadnak kell,
uram, értelmezned a programot. Hol vagyunk már a barokkos dáridótól? A felhasználó be van
zárva saját belső gyötrelmének magányába.
Valaki ellene vetheti, hogy a Windows eljövetelével a DOS univerzuma közelebb került a
Macintosh ellenreformációs türelméhez. Ez így igaz: a Windows anglikán stílusú szakadást
képvisel, nagyszabású szertartások folynak a székesegyházban, miközben mindig ott bujkál
a lehetőség a DOS-hoz való visszatérésre, ha bizarr döntések folytán változtatni kell a
dolgok menetén.

És a gépi kód, amely mindkét rendszer (vagy, ha jobban tetszik, környezet) mögött megbúvik?
Nos, az már maga az Ótestamentum, a Talmud, a kabala."
									Umberto Eco

Az orvos csóválja a fejét:
- Kedves uram, Önnek több mozgásra van szüksége.
Minden nap sétáljon legalább egy órát.
- Mielôtt kihordom a leveleket, vagy utána?

- Nagypapa, van még neked fogad? -kérdezi a kis McDonald nagyapjától.
- Nincs már egy sem.
- Akkor megfognád a rágómat, amig elmegyek focizni?

Lenin bácsi csodálatos ember volt, el is mondok róla egy történetet.
Szóval Razlivban, a zöld dolgozószobában Lenin bácsi borotválkozott.
Arra járt egy gyerköc és nezte, hosszan nézte. Lenin bácsi pedig befejezte
a borotválkozást, majd megtörölte és eltette a borotváját.
Pedig egyetlen nyisszantással levághatta volna a kisfiú fejét!!
Hát ilyen ember volt Lenin.

Az iró megkérdezi a kiadóját:
- Tehát, egy kicsit több tüzet tegyek a regényembe?
- Nem, a regényét tegye a tüzbe.

Micimackó és Tigris találkoznak az erdôben. Tigris megkérdi:
- Te Micimackó, miért van nálad az az ásó?
- Hát tudod, meghalt a Malacka és el kellett temetni!
- De miért véres?
- Ki akart mászni!!

Skót dolgozik a háztetôn. Egyszercsak megcsúszik, és kezd zuhanni lefelé.
Amikor a konyhaablakuk elôtt zuhan éppen, még gyorsan bekiált:
- Drágám, csak egy személyre fôzz, én a kórházban eszem!

Katolikus templom bejárati ajtaja jobb és bal oldalán egy-egy koldus.
A jobb oldali koldus nyakában tábla: ADAKOZZATOK AZ ÉHEZÖ KATOLIKUSNAK.
A bal oldali koldus nyakában szintén tábla: ADAKOZZATOK AZ ÉHEZÖ IZRAELITÁNAK.
Egyszer kijön a pap a templombol, nézi a jobb oldali koldust, annak a
kalapja tele pénzzel; nézi a bal oldali a koldust, annak a kalapja üres,
csak egy használt buszjegy árválkodik benne. Odafordul hozzá:
- Azt hiszem jobb lenne magának, ha átmenne a zsinagóga elé kéregetni.
Erre a koldus átkiált a jobb oldalinak:
- Hallod Kohn, ennek fogalma sincs az üzletrôl!

- Melyik az a magyar kifejezés, amiben benne van a Titanic?
- ...?
- Óceán.

- Anyu, nézd csak azt a bácsit, villával próbálja enni a levest!
- Maradj csöndben!
- Anyu, most a vázából iszik...
- De kisfiam, megmondtam, hogy maradj csöndben!
- Anyu, nézd csak, megeszi a söröskupakot!
- Add szépen vissza a szemüvegét, aztán egyél tovább...

- Mit csinál a skót, ha fázik?
- Közelebb űl a gyertyához.
- És ha még mindig fázik?
- Meg is gyújtja.

Bosszankodó autós az őt megállító rendőrjárőrhöz:
- Miért nem tudnak maguk összehangoltan dolgozni?!
Tegnap elveszik a jogosítványomat, ma meg ellenőrizni akarják, hogy érvényes-e! 

Sherlock Holmes és Watson doktor kempigezni mentek. Este miután lefeküdtek
megkérdezi Holmes Watsont:
 - Mondja, Watson mit lát ha felnéz?
 - Csillagok ezrét.
 - És mire következtet ebbôl?
 - Hát csillagászati szempontból nézve azt következtetem, hogy csillagok
  és galaxisok milliói léteznek bolygókkal együtt, lélektani szempontból
  azt következtetem, hogy mi elenyészôen kicsik vagyunk Isten
  teremtésében, és meteorológiai szempontból azt következtetem, hogy 
  szép idô lesz holnap. Es maga?
 - Watson, maga tökfej! Ellopták a sátrunkat!

- Vádlott! Úgy zajlott le a betörés, ahogy azt a bíró úr elôadta???
- Nem egészen, de az ô módszere sem rossz!

A per előtt az ügyvéd biztosítja a gazdát, hogy nyerni fog.
- Nem segítene a dolgon, ha küldenék a bírónak egy-két kacsát? - kérdezi a gazda.
- Ó, egek! Eszébe ne jusson - feleli az ügyvéd.
- Ezzel csak ártana magának, a bíró megvesztegetési kísérletnek tekintené.
A tárgyalás után az ügyvéd gratulál ügyfelének, amiért felmentették:
- No látja, ugye megmondtam, hogy megnyerem magának a pert.
- Valóban - így a gazda -, de azért én elküldtem azt a két kacsát a másik fickó nevében. 

- Pincér, légy van a levesemben!
- Látom, s ahogy kiveszem, kényszerleszállás volt.
Ez a tányér szélén lévô féknyomokról is megállapítható... 

Két medvevadász helikopterrel közelíti meg a helyet, ahol vadászni fog.
A pilóta mondja nekik:
- Holnap ilyenkor magukért jövök. Csak egy medvét lőjenek,
mert a helikopter nem bír többet. Másnap meg is érkezik, és látja,
hogy a két vadász mellett két medve van kiterítve.
- Mondtam, hogy csak egyet lőjenek, mert a helikopter nem tud többet elvinni!
- Ugyan! - válaszolja az egyik vadász.
- Tavaly az elődjének adtunk 100 márkát és simán elvitte a két medvét.
Magának adunk 300 márkát. A pilóta belement a dologba és elindultak.
A helikopter ereje és a nehézkedési erő közül az utóbbi került ki győztesen,
a gép lezuhant. A két vadász túlélte az esést.
- Te, hol a francban vagyunk? - kérdezi az egyik. Erre a másik:
- Ha jól tájékozódom, akkor pont másfél mérfölddel vagyunk észak-keletre attól a helytől,
ahol tavaly lezuhantunk. 

- Mi a külömbség az optimista és a pesszimista között?
- ???
Pesszimista: Jaj, ennél rosszabb már nem is lehet...!
Optimista: Dehogynem!

A férj kihívja az orvost, mert a felesége nagyon rosszul van. Az orvos megkéri a férfit,
hogy várjon kint a folyosón, amig megvizsgálja a beteget.
Pár perc múlva kiszól a doki az ajtón:
- Uram, nem kaphatnék egy fogót?
- Természetesen - mondja a férj és hozza a fogót.
Alig pár perc múlva megint kiszól:
- Tudna adni egy csavarhúzót? - Megkapta.
Amikor harmadszor is kiszól és egy kalapácsot kér, a férj nagyon megijed.
- Doktor úr, ennyire súlyos a feleségem állapota?
- Sajnos addig nem tudom megmondani, amíg nem sikerül kinyitni a táskámat.

Kijött a Trabi 16 V!!! Négy szelep mindegyik keréken...

Pincér a vendéghez:
- Ennél az asztalnál egy idôs ember ült egy kisfiúval. Nem tudja hova lettek?
- Az idôsebbik meghalt, a kisfiú meg én vagyok...

- Ha jól hallottam a felesége otthon szült.
- Te szent ég! Odáig hallatszott?

A két alpinista végre felér a Mont Everest-re.
- Végre! Ezért majdnem az életünkkel fizettünk!
Add ide a zászlót!
- A zászlót??? Azt hittem nálad van.

A gróf és felesége egy este elmennek színházba. A nônek azonban nem tetszik az elôadás,
így hazamegy. Ahogy belép a házba, szembetalálkozik az inassal, és így szól hozzá:
- James, vegye le az ingemet!
James megteszi.
- James, vegye le a szoknyámat!
James ezt is megteszi.
- James, vegye le a harisnyámat!
Az inas engedelmeskedik.
- James, vegye le a melltartómat!
Megtörténik ez is.
- James, vegye le a bugyimat is! És ha mégegyszer meglátom,
hogy az én ruháimat viseli, kirúgom!

Alabama, egy néger hullája az úttesten. A seriff átvizsgálja a
holttestet, és 42 golyónyomot talál.
- A fenébe is! Ilyen szörnyü öngyilkosságot még nem láttam.

Szerelem reggel,
Szerelem délben,
Szerelem este,
Szerelem... egész nap!
Azt az átkozott vízcsapot!

Egy gazda szól a szomszéd gazdának, hogy szeretné igénybe venni a bikáját a tehenei számára.
Megbeszélik az elsô "randit", a gazda feltereli a teheneket a platóra, átfuvarozza a
szomszédhoz. Míg a bika dolgozik, ôk leülnek a verandára, és pálinkát iszogatnak.
Ivás közben kérdi a gazda, hogy honnan lehet tudni, hogy a tehenei vemhesek.
Majd ha reggel lefekszenek, akkor vemhesek - érkezik a válasz.
Másnap reggel látja, hogy a tehenek állnak, és jóízüen reggeliznek. 
Megint feltereli ôket a platóra, átviszi a bikához, a gazda meg elpálinkázgat a szomszéddal.
Másnap a tehenek ismét állva várják a reggelt...
Harmadnap, negyednap ugyanez történik. Ötödik nap a gazdát álmából felzavarja a felesége,
mire visszakérdez: csak nem fekszenek?
Nem, mondja az assony, felmásztak a kocsira, és nyomják a dudát!

- Mi a különbség egy elütött kutya és egy elütött politikus között?
- A kutya elôtt van féknyom...

Két férfi beszélget.
- Te, gondold el, múltkor az asszony kiment a spájzba krumpliért,
mert azt akart ebédre fôzni, rosszul lett és meghalt ...
- Ott a spájzban?
- Igen, ott!
- Na és mit csináltál?
- Rizst!

Londoni élményeit meséli a skót a barátainak:
- Ezek az angolok mind ôrültek. Képzeljétek, hajnali háromkor beront egy angol
a szállodai szobámba, üvöltözik és csapkod a papucsával...
- Szörnyü! És te mit szóltál?
- Semmit. Nyugodtan fújtam tovább a dudámat.

Amerikai ürhajó kering a Hold körül. Üzenetváltás a rádión:
- Houston, itt keringenek az oroszok is.
- Apollo, keringjetek tovább!
- Houston, az oroszok leszálltak a Holdra!
- Apollo, keringjetek tovább!
- Houston, az oroszok az egész Holdat Befestették pirosra!!
- Apollo, keringjetek tovább!
- Houston, az oroszok elmentek.
- Nyomás, fiúk, leszállni és felmázolni, hogy Coca Cola!!!!

Danubius rádió, közlekedési hírek:
- Figyelem, az M7-esen autózók figyelmét szeretnénk felhívni,
hogy legyenek óvatosak, mert egy ôrült a forgalommal szemben autózik Budapest felé.
Kovács meghallgatja a felhívást, majd felcsattan:
- Hogyhogy egy? Mind!

- Elnézést kisasszony, idegen vagyok ebben a városban.
Megmondaná hol lakik?

Feleség a férjének:
- Drágám, láttad azt a rokonszenves fiatalembert, aki kihúzott a medencébôl,
amikor fulladozni kezdtem?
- Láttam, szivem. Utána odajött hozzám és nem gyôzött bocsánatot kérni érte!

Egy fiatalember ajándékot szeretett volna vásárolni a kedvese születésnapjára,
és mivel még csak rövid ideje jártak együtt, hosszas fontolgatás után úgy döntött,
hogy egy pár kesztyü lenne a legmegfelelöbb: romantikus, de nem túl személyes.
Kedvese huga elkisérte ôt a Nordstrom áruházba és megvették a kesztyüt.
A hugi bugyit vett magának.
Csomagolás közben azonban az eladó összekeverte a ruhadarabokat és a hugié lett
a kesztyü, a kedvesé pedig a bugyi. A fiatalember ellenôrzés nélkül lezárta a csomagot
és elküldte kedvesének a következô kisérôlevéllel együtt:
Azért választottam ezt, mert úgy vettem észre, hogy nem szoktál ilyet viselni,
mikor esténként találkozunk. Ha a hugod nem lett volna velem, a hosszú gombosat
választottam volna, de ô is rövidet visel, amit könnyebb levenni.
Ez az árnyalat nagyon kényes, de az eladóhölgy megmutatta a sajátját,
amit az elmúlt három hétben viselt és alig volt még koszos.
Felpróbáltattam vele a tiédet és igazán jól nézett ki benne.
Bárcsak ott lehetnék veled, hogy én adjam rád elsônek, mert nem kétséges,
hogy más kezek is érinteni fogják mielôtt még találkozhatnánk.
Amikor leveszed, ne felejts el kicsit belefújni mielôtt elteszed, mert
a hordástól természetszerüleg kicsit nedves lesz.
Gondolj csak arra, hányszor fogom megcsókolni az elkövetkezendô évben.
Remélem pénteken is rajtad lesz. Szeretettel...

U.i.: A legutolsó divat szerint vissza kell hajtani, hogy kilátszon egy kis szôr."

- Mi a sírig tartó szerelem titka?
- A korai halál.

Egy fiatal hölgy este megy az utcán, amikor megáll mellette egy
aranyakkal teleaggatott pasi:
- Kislány, adok ezer forintot, mutasd meg a térded!
A leányzó elgondolkodik, majd elkéri a pénzt és megmutatja a térdét.
De a pasi megint megszólal:
- Kislány, adok ötezer forintot, mutasd meg a combodat!
A leányzó elgondolkodik, majd elkéri a pénzt és megmutatja a combját, majd megszólal:
- Megmutassam, hol csinálták a vakbélmütétemet? De ez már tízezer forint!
A pasi serényen bólogat, és leszámolja a pénzt.
- Ott, abban a kórházban! - mondja a hölgy.

Egy izgatott ember ront be a rendôrségre.
- A feleségem eltünt, kérem, kerítsék elô! Itt a fényképe!
Az ügyeletes rendôr hosszan nézi a fényképet, és csak annyit kérdez:
- Minek?

- Hogy hivják a rühes macskát????
- ViszKet.

A bárban van egy vak zongorista és egy süket dobos. A vak zongorista megkérdezi
a süket dobost:
- Táncolnak már?
- Miért, játszunk már?

Neveld gyerekeidet függetlenségre. 
Magyarázd el nekik, hogyha segitô kézre van szükségük, bármikor megtalálják.
Ott lóg a karjuk végén.

Schmidt és családja elôször kempingeznek.
- Ebben az évben olyan sok szúnyog van - állapítja meg szomszéd.
Magukat is összecsipkedték?
- Az elsô éjjel - meséli a feleség - a férjem úgy becsípett, hogy nem érzett semmit.
A második éjjel pedig úgy berúgtak a szúnyogok, hogy nem tudták megcsípni.

- Mi a különbség a tojás és a zsiráf között?
- Nem tudom.
- Akkor ne menj a piacra, mert tuti, hogy átvernek!

Az egyetemen vizsgázik a hallgató. Mivel nem sokat tud az anyagról, eléggé makog.
Erre az oktató megszólal:
- Jöjjön közelebb kolléga úr!
A hallgató közelebb megy, de értelmes mondatot így sem tud kinyögni.
A vizsgázató folytatja:
- Jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb megy, de a helyzet változatlan. Mire az oktató:
- Tudja mit kolléga úr, jöjjön legközelebb!

- Ugyan, mit szólt az apád, amikor börtönbe kerültél?
- Azt mondta, hogy isten hozott, fiam!

- Piros, nagy a vastartalma és nehéz lenyelni. Mi az?
- Traktor.

- Hol hagytad az órádat?
- Mindig siet, biztosan már otthon van. 

- Ezt naponta háromszor csepegtesse a szemébe.
- Étkezés elôtt, vagy után?

Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak,
az okosak meg teli vannak kételyekkel.

Vigyázz, ne okozz balesetet az utakon...VEZESS A JÁRDÁN!!!!!!

A kávéházban egy úr feladja a rendelést:
- Egy dupla feketét kérek, de tejszín nélkül!
- Sajnos a tejszínünk elfogyott. Jó lesz esetleg tej nélkül is?

Bácsika sétál, egyszer csak meglát valami csillogót a földön.
Lehajol érte.
- Jé Gyürü… (emeli feljebb a kezét) ja nem, karkötô… (emeli feljebb a kezét)
vagyis nyaklánc… (elhajítja nagy ívben amit a kezében tart) …TAKONY!

Kéményseprők nemzeti eledele:
Korompörkölt.

Mi az:
csoki potyog az égből.
???
Támad a MARS!

Tábla az állatorvosi rendelőben.
"Odabent rendelés folyik. LEÜL! ÚGYMARAD!

Egy elkerített térségben strucctenyésztéssel kísérleteznek a helybeliek.
Amikor az úri pár megpillantja a hatalmas madarakat, igencsak meglepődik.
A férfi azonban föltalálja magát, és fölényesen megjegyzi:
- Látod, édesem, itt, az én birtokomon a tyúkok ilyen nagyra nőnek...
Mire a nő:
- És a kakasok létrát használnak?

Az idő pénz! Gondolta a pincér és hozzáadta a számlához a dátumot.

Paraszt bemegy a kocsmába, és egymás után vedeli a féldecis vodkát.
Minden egyes töltéskor megkérdezi a pincér, hogy mi történt, de a 
paraszt csak így válaszol:
- Szóval, vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni!
Megint tölt a pincér. Erre bejön a paraszt barátja a kocsmába, hozzálép és 
látván, hogy milyen állapotban van, megkérdezi tőle:
- Hát veled meg mi történt?!
- Szóval, vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni!
- De hát mi történt?
- Ah, tudod -kezdi a paraszt elkeseredetten-, ma reggel meg akartam fejni a
Riskát, a tehenünket. Ahogy éppen hátulról odamegyek, megrúgta a jobb
lábával a jobb lábamat. Erre fogtam, és lánccal lekötöttem. Elkezdtem fejni, 
mire a bal lábával felrúgta a vödröt, kiömlött belőle az összes tej. Ekkor 
fogtam, és leláncoltam a bal lábát. Fejtem tovább, de állandóan csapkodott a farkával. 
Ekkor odamentem, és éppen próbáltam felkötni a farkát a gerendára, de közben 
lecsúszott a nadrágom. Ekkor megjelent a feleségem.
Szóval, vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni...!

Remélem nem zavarom Önt a dohányzásban, ha eszem?

Egy hittérítőt fogva ejtettek a kannibálok, de figyelmeztette őket, hogy a 
húsa élvezhetetlen. Elővette a kését, levágott egy darabot a lábából és odaadta
a fővezérnek, aki alig harapott bele, máris kiköpte. 
A hittérítő ezek után még harminc évig élt a falábával...

Az anyósom olyan kövér, hogy festőhengerrel sminkeli magát.

Anyósomnak van egy kis beszédhibája. Nem tud megszólalni, amikor levegőt vesz.

Robert anyósa meghalt.
- Rendes temetést szeretne, vagy égetést?
- Mindkettőt, biztosra akarok menni. 

Sose emelj kezet az anyósodra, mert ilyenkor védtelenné válik a gyomorszájad.

Férfi téblábol az áruházban, mire megszólítja az eladó.
- Uram, segíthetek?
- Igen, elvesztettem a feleségem.
- Gyászruhák a második emeleten.

- Képzeld a kutyám tud számolni.
- Tudom, mondta a macskám.

- Milyen a szibériai WC?
- Két karó. Kapaszkodsz az egyikbe, a másikkal meg távol tartod a farkasokat.

Hogyan kezdődik a kannibál kupadöntő közvetítése?
- A csapatok egyelőre csak kóstolgatják egymást.

Két ablaktörlő száguld az autópályán, mi az?
Trabant extrák nélkül.

- Van egy jó kis találós kérdésem, de úgyse tudod kitalálni.
- Mi az?
- Naugye megmondtam, hogy úgyse tudod kitalálni!

Robog egy 125-ös Polski Fiat.
- Apa, apa! Mi ez a magas fal melletünk?
- A járdaszegély, fiam...

Skót elmegy a barátjához.
- John, meghalt az apám és nincs fekete öltönyöm. Oda tudod adni a tiédet?
- Természetesen viheted.
Egy hónap múlva találkoznak.
- Te, hol van a fekete öltönyöm?
- Az apámon...

Mi a különbség egy orvos és Isten között?
Isten nem hiszi, hogy orvos.

A tanitó néni az iskolában kérdi a gyerekeket, milyen szokatlan dolog
történt velük.
Pistike jelentkezik:
- Tanitó néni, a nagybátyám a múlt héten beleesett a kútba.
- Jaj kisfiam, remélem már jobban van?
- Valószínű jobban, mert tegnap óta nem kiabál segítségért...

Hogyan halt meg Bruce Lee?
?????
Szídta az anyámat...

Szexuális felvilágosítást tart az apa.
Hogy egyszerübben el tudja magyarázni, a méhet és a virágot veszi példaként.
- Eddig világos apukám, de mi történik, ha a virágnak nincs kedve?

Áruházban odamegy az ötéves Stefan az információnál álló hölgyhöz.
- Nemsokára idejön egy hisztérikus asszony, aki a gyerekét keresi.
- Legyen szíves mondja meg neki, hogy a játékosztályon vagyok.

Egy lány katicabogár rendszeres nemi életet folytat egy fiú
katicabogárral, egy cserebogárral és egy kullanccsal. A pajzánkodásnak
meg is lesz az eredménye, a katicabogár teherben marad.
Eljön a szülés ideje, a három apajelölt idegesen toporog a szülőszoba
előtt. Egyszercsak kiront az orvos és odarohan a kullancshoz:
- Gratulálok uram, önnek fia született!
A másik két jelölt méltatlankodik:
- Mégis honnan tudja megállapítani minden vizsgálat nélkül, hogy övé a gyerek?
- Beszakadt a feje.

Az anya nyájas hangon szól fiához:
- Péterkém, legyél jó kisfiú, mondd szépen áh!, hogy a doktor
bácsi ki tudja venni a kezét a szádból. 

- Hallottátok, hogy tegnap egy munkás kiesett a hatodik emeletről?
- Hú tényleg? Persze annyi neki nem?
- Nem. Semmi baja sem lett.
- Nem tört össze-vissza?
- Nem. Felvették és elszívták...

Szettem a macskát, olyan az íze mint a csirkének.

Katona elmegy az orvoshoz, és ráírja egy darab papírra:
"Nem tudok beszélni."
- Tegye a jobb kezét az asztalra, és csukja be a szemét.
A katona követi az utasitásokat. Az orvos elöveszi a kalapacsot,
s nagyot húz a kezére.
- Aauuuu-aahhh!!! 
- Nagyon jó, holnap megtanuljuk a B betüt.

Két falubeli beszélget.
- Hallom megnősűltél. Falubeli a nejed?
- Igen.
- Mi a neve?
- Jézus Mária- feleli.
Ne szórakozz velem, mindenkit ismerek a faluban,
ilyen nevű nem lakik itt. Ha van nálad egy fénykép, megmondom a nevét.
Barátja elővesz a zsebéből egy fényképet és átadja neki.
Nézi-nézi, majd egyszercsak megszólal:
- Jézus Mária!!!

A fiatal apa bemegy a kórházba, szerelmesen átöleli a 
feleségét, majd izgatottan megkérdezi:
- Láttad már a gyerekünket?
- Igen, láttam - suttogja az asszonyka -, de azért még szeretlek.

Két horgász ül a folyó partján. Egyszercsak arra megy egy halottasmenet.
Az egyik horgász feláll, leveszi a kalapját, merengőn maga elé bámul egy percig,
majd visszaül a botja mellé.
A másik ránéz:
- Nem is tudtam, hogy ilyen együttérző vagy!
- Hát tudod, azért mégis harminc évig volt a feleségem.

- Ismerősnek tűnik az arca. Hol láthattam?
- Talán a színházban, mondja az ismert színész.
- Ja, az lehet, hol szokott ülni?

A férj telefonál a feleségnek, és kéri, hogy a pizsamáját csomagolja be, mert a
hétvégén horgászni megy. Amint hazatér szemrehányást tesz a feleségének:
- Miért nem tetted be a pizsamámat?
- Én betettem! A horgászdobozodba.

- Melyik a kedvenc színed?
- Nem tudom. Szabad a gazda!

"Amit nem engedünk meg, azt megtiltjuk. Amit nem tiltunk meg, azt
megengedjük. Nem engedhető meg, hogy ne tiltsuk meg azt, amit tilos
megengednünk."

Egy tömeg meg akar kövezni egy hutlen asszonyt, és Jézus látva ezt, elkezd
nekik prédikálni:
- Híveim, az vesse az első követ, aki még soha sem vétkezett.
Ekkor egy fekete ruhás nő kilép a tömegből, kezében egy nagy kővel és hozzávágja
a hűtlen asszonyhoz, aki halva esik össze. Amint a tömeg eloszlik, Jézus
odaszól a fekete ruhás nőhöz:
- Ne haragudj anyám, de néha nagyon az idegeimre tudsz menni...

Volt egy haverom aki sokáig hasbeszélő volt egy cirkuszban. Most egy jól
menő üzlete van neki; papagájokat árul.

Repülőgép leszálláshoz készül. Összes fékezőerejét beveti, és épphogy megáll
a kifutópálya végéig. Megszólal a pilóta:
- Megeszem a kalapom, ha ez a kifutópálya hosszabb 500 m-nél.
Mire a másodpilóta:
- De legalább 3 km széles...

A tehén nem más, mint egy olyan gép, ami ehetővé teszi a füvet.
          		          John McNulty
Azok a bennszülőttek, akik dobokat ütögetve próbálják elűzni a gonoszt,
komplett idiótáknak látszanak azoknak az okos amerikaiaknak a szemeben,
akik a dudát tövig nyomva próbálják megszüntetni a közlekedési dugót.
          		         Mary Ellen Kelly

Matektanár:
- Mi a különbség maguk és az indiai lány közt?
- Neki a fején van egy pont, maguknak meg pont ott nincs semmi.

Pszichológusnál:
- Csak úgy tudok segíteni magán, ha a legelejétől kezdve szépen elmond mindent.
- Jó. Tehát, kezdetben teremtettem az eget és a földet...

Orosz kutatók új, nagy hatású szert fejlesztettek ki.
A por alakú készítmény 5o grammos kiszerelésben szívgyógyszerként,
5o dekás kiszerelésben patkányméregként,
5 kilós kiszerelésben mosóporként kerül majd forgalomba.

- Halló, 222-2222?
- Igen.
- Hívjon orvost, beszorult az ujjam a tárcsába.

- No, gyerekek hogy éreztétek magatokat Elvira néninél?
- Oh, nagyom jó volt, többet biztos nem mehetünk oda!

Mi az A'-Be'-Es? (ABS)
Blokkolásgátló rendszer
Es mi az A'-Ce'-Es (ACS)
Faipari szakmunkás (ács)

Igaz történetek:
1994-ben Bogotában a kormány és az újságok szégyenkezve állapították meg:
Nagy felhajtással fogadták Nigéria trónörökösét, ahogy ilyenkor szokás egy
államfői látogatáskor. A trónörökös interjúkat adott, Columbia
külügymininsztere bőkezűen látta vendégül a trónörököst két napon keresztűl,
és csak a két nap után, miután a trónörökös már elutazott, kaptak észbe, hogy
Nigéria köztársaság!
Máig sem tudják ki volt a csaló.
5 bankot rabolt ki egy rabló 1994-ben Mexikoban. Egyik biztonsági őr se
vette komolyan, azt hitték hogy egy kisgyerek.
A bankrabló egy 1 méter magas törpe volt, cowboyruhába kiöltözve és
falovon lovagolt be a bankba, ahol elővett egy igazi revolvert és a 
személyzetnek megparancsolta hogy töltsék meg a cowboy-kalapját pénzzel.
Két rendőr Angliában a sebességet ellenőrizte, amikor a radar
megakadt 500 km/h sebességnél. Nemsokára megértették: egy Harrier jet 
repülő húzott el alacsonyan. A rendőrök felhívták a britt légierőt és meg
akarták fizettetni a radarmérőt. Így tudták meg, hogy rosszabbul is járhattak 
volna: ugyanis a jetgép egy ellenséges radart "fedezett fel" és már készenlétbe
is hozta az automatikus levegő-föld-támadást.
Az volt a szerencse, hogy fegyver nélkül indult útnak.

Emberek, ne féljetek! Tegnap megettük az utolsó kannibált is!

Nagymama elviszi a kisunokáját a dokihoz, hogy a gyerek már 4 napja nem alszik csak vigyorog.
Doki vizsgál...sztetoszkóp...stb.
Egyszer csak megszólal:
- Nem gondolja, hogy meg kellene lazítani a copfját?!

- Hogy hívják a hülye pincért ?
- Éttermi fogyatékos

Egy nyolcéves kisfiú bemegy a vegyesboltba, és betesz a kosarába egy
nagy doboz mosóport. Az eladó furcsállja a dolgot, és megkérdezi,
minek neki olyan sok mosópor.
-"A kutyámat akarom megfürdetni.
hangzik a válasz. Az eladó megpróbálja lebeszélni a dologról, mondván
erre nem jó a mosópor, szegény kutya megbetegedhet, akár meg is
halhat, de a kisfiú hajthatatlan, fizet és távozik. Néhány nappal
késöbb a gyerek újra betér vásárolni, s az eladó rákérdez a kutyára: 
- Hát szegény Cézár meghalt. 
- Látod, látod, én megmondtam, hogy a mosópor ártani fog neki! 
- Nem hiszem, hogy a mosópor miatt lett volna. Szerintem a centrifuga 
forgott túl gyorsan..

Két számítógép beszélget.
- Te, tudtad hogy mi kompatibilisek vagyunk?
- Mi van?

- Minek örül a legjobban a halott gyerek?
- ???
- Egy döglött kutyának.

- Mit mondasz egy nőnek két bedagadt szemmel?
- Semmit. Kétszer már megmagyaráztad neki.

Miért nem indított Kuba evezősválogatottat az atlantai olimpián?
Mert amelyik kubai evezni tud, az már rég Floridában van...

Felkerül a terrorista halála után a menyország kapujához.
Kiszól neki Szent Péter:
- Takarodj innen! Ide sosem fogsz bejutni!
- Nem is akarok. Innen fog mindenki kijönni 30 másodpercen belül,
különben...

- csak annyira volt művelt, hogy egyszer átment a rotációs kapa az arcán...

Parasztbácsi elmegy a szamarával az állatorvoshoz, mert a szamár
nem akar enni, nem akar dolgozni, csak keserves hangokat hallat.
Az állatorvos vizsgálgatja az állatot, csóválgatja a fejét, majd azt
modja:
- Józsi bácsi, álljon a szamár seggéhez, emelje fel a farkát, nézzen
be a seggébe.
Józsi bácsi megteszi. Az állatorvos belenéz a szamár szájába:
- Józsi bácsi! Lát engem?
- Nem!
- Akkor ennek a szamárnak bélcsavarodása van!

- Figyeld édesem! Vettem egy törhetetlen tálat.
Földhöz vágom, és... vagy lehet, hogy hőálló?

- Magát miért tartoztatták le?
- Mert kidobtam az anyósomat a tizedik emeletről és elkaptam a másodikon.
- De akkor nem is történt semmi baja?!
- De közben kettőt pattant.

Nyomd meg egyszer az ESC-et a kilépéshez és kétszer az elmentéshez.

9 variáció egy témára

Klasszikus: A királylány megcsókolta a békát. A béka gyönyörű herceggé változott.
	  Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1.variáció: A királylány megcsókolta a békát. Ő is békává változott.
	  Boldogan éltek míg meg nem haltak.
2.variáció: A királylány megcsókolta a királyfit. A kiralyfiból béka lett.
	  A királylány kolostorba vonult.
3.variáció: A királyfi megcsókolta a békát. Abból is királyfi lett.
	  Megkapták az AIDS-t.
4.variáció: A királyfi megcsókolta a királylányt. Belőle is királylány lett.
	  Esténként összejöttek és kipletykálták az egész palotát.
5.variáció: A királyfi megcsókolta a királylányt. Erre kiderült, hogy a királylány is királyfi.
	  Hatalmi viszályba keveredtek és elpusztították egymást.
6.variáció: Egy béka megcsókolt egy másikat. Az egyik királyfivá, a másik királylánnyá
	  változott. Többször nem mertek csókolózni, mert féltek, hogy visszaváltoznak.
7.variáció: Egy baka megcsókolt egy másikat. Hamarosan új békák születtek.
	  Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
8.variáció: A királylány megcsókolta a békát. A béka királyfivá változott, de a királylánynak
	  a béka volt az esete.
9.variáció: A királyfi megcsókolta a királylányt. Nem történt semmi.
	  Még egy ideig csókolóztak aztán megunták egymást.

Mancika, küldjön egy faxot az igazgatóságra!
De főnök, ha ezt is elküldöm, nem marad több faxunk!

Egy porszivóügynök betolakodik egy házba, és a háziasszony minden
tiltakozása ellenére egy nagy rakás száraz lószart szór a szoba közepére.
A nő felháborodva ordítozik vele:
- Megőrült maga? Ezt hogy kepzeli?
Az ügynök előveszi a legszebb mosolyát:
- Asszonyom, én igérem, hogy mindent, amit ez a csodálatos porszivó nem szed
fel, én személyesen fogok megenni.
- Akkor teszek magának egy kis szószt a lószarra - mondja a nő - ugyanis
nincs áram a házban.

- Mond csak, biztosan tudod, hogy megcsal a feleséged?
- Biztosan nem, de már két éve nem jött haza.

Egyszer, amikor elvesztem... megláttam egy rendört, és arra kértem, hogy
segítsen megtalálni a szüleimet. Azt kérdeztem tőle ... gondolja, hogy valaha
is megtaláljuk őket? Azt valaszolta ... nem tudom, kölyök... annyi helyre
bújhattak.

Jó napot asszonyom... Én vagyok a zongorahangoló....
És? Ki hívta magát?
A szomszédok!

- Mit énekelnek a molylepkék a szekrényben?
- Edd a blúzt!

A nagymamám 60 éves korában eldöntötte, hogy naponta 7 km-t fog gyalogolni.
Most 96 éves és senki nem tudja, hogy hol a fenébe járhat.

Éjszaka megy hazafelé az ürge. Mindig egy temetőn kell átmennie, és mindig nagyon fél.
Egyik este, ahogy bandukol át a temetőn, meglát egy férfit. Gyorsan odamegy hozzá:
-De jó, hogy találkozom magával, tudja, nagyon félek így egyedül átmenni a temetőn.
-Én is féltem, amig éltem!

Mester, az ablakokat már befestettem. Befessem a rámáját is?

Egy ember favágónak jelentkezik.
- És mondja - kérdi tőle a szaki - végzett már ilyen munkát?
- Hogyne - közli emberünk.
- És ha szabad érdeklődnöm, hol?
- Hát a Szaharai Erdőségben.
- Na de - képed el a szaki - a Szahara az egy sivatag!!
- Ja, most már az...

- Kérjük azon dolgozóinkat, akik valamely rokonuk temetésén kívánnak résztvenni,
értesítsék erről főnökeiket, legkésöbb a meccs előtti napon.

A baleseti ügyeleten az orvos egy fiatalember zúzódásait vizsgálja,
s közben megkérdi, mi történt.
- Lambadáztam a barátnőmmel - magyarázza a sérült – amikor belépett a lány apja,
és se szó, se beszéd püfölni kezdett a botjával.
- De miért? - kérdezi a sebész. - Megbolondult?
- Nem. Süket.

Az igazi diplomata azt mondja: "Aranyos kutyuskám"
Közben pedig a szemével már keresi a megfelelő követ.

Az igazgató magához hívatja a személyzeti vezetőt:
Keresse meg a cégünknél azt a jól képzett, törekvő fiatalembert,
aki idővel elfoglalhatja a helyemet.
És aztán?
Aztán azonnal rúgja ki a cégtől!

Nővér a beteghez:
- Remélem nem babonás!!
- Miért?
- Holnaptól csak ballábbal tud felkelni.

Kohn válni akarna, de a felesége ragaszkodik a gyerekhez:
- A gyerek az enyém - akadékoskodik az asszony - mert én szültem.
- Nana! Ha én bedobok egy tizest az automatába és kijön egy csokoládé,
kié a csoki: az enyém vagy az automatáé???

-Hány hivatalnok dolgozik nálatok?
-Kb. tizből egy...

Sára adakozó, jószívű vénkisasszony, egyetlen hűséges társa a kutyája.
Egyik nap találkoznak a jótündérrel, aki megszólítja Sárát:
Leányom, jó szivedért egy kívánságod teljesítem, bármi legyen is az.
Sára némi töprengés után szemlesütve megszólal:
Kutyámat változtasd daliás férfivá, engem fiatal lánnyá. A kívánság teljesül, a tündér elűnik.
Sára nem akar hinni a szemének; kisvártatva boldogan, kitárt karral rohan a férfi felé,
mire az megszólal: Látod, látod: Ha néhány éve ki nem heréltetsz,
most milyen boldog egy pár lehetnénk.

Hogyan hal meg a tűzoltó?
Elég egyszerűen....

Kopogtatnak az ajtón. Az ember kinyitja, körülnéz, de nem lát senkit.
Lepillant, és meglátja a Halált, a maga 15 cm-es életnagyságában.
Rendesen csuklyával, kaszával, de csak 15 cm magas.
Lepereg előtte az egész élete és már éppen kezdene alkudozni az életéért,
amikor a Halál megszólal:
- Nyugi, csak a hörcsögért jöttem!

Két csiga megy a sivatagban. Melyik a homokos?
Természetesen mind a kettő.

A matematika tanárnéni dühös az osztályra, mert nagyon buták.
- Ha ez így megy tovább, év végén az 50% megbukik.
Lajoska erre hangosan felröhög.
- Te meg mit röhögsz, Lajoska?
- Nem is vagyunk annyian.

Bálban:
- Mondja hölgyem, van már partnere a következő tánchoz?
- Még nincs. - csillan fel a szeme a nőnek.
- Akkor legyen szíves vigyázzon a sörömre, amig visszajövök.

Két óvodás beszélget a homokozóban.
-Képzeld, az én nagypapám most múlt 90 éves, de minden reggel 4-kor felkel
és lefut 5 kilométert.
-Tyuuu, milyen nagypapád van!!! Nade mit csinál délután?
-Hogyhogy mit? Akkor futja az utolsó kilométert...

Két horgász ül a vízparton. Az egyiknek a fél arca be van dagadva,
a másiknak mind a két oldala dagadt.
A féloldalasan dagadt odaszól a másikhoz:
- Magának is fáj a foga?
- Nem. Csak nem szeretem, ha a kukacok szétmásznak.

Két férfi beszélget:
-Mit csináltok a 20 éves házassági évfordulótokra?
-Elviszem a feleségem Ausztráliába.
-Ez igen. És mit tervezel a 25-ikre?
-Elmegyek érte és visszahozom.

Texasi az étteremben bélszínt rendel.
A pincér megkérdezi: "És hogyan szeretné a bélszínt felszolgálva? Angolosan, jól átsütve?"
A texasi válaszol: "Csak törölje meg a marha seggét és hozza az asztalhoz!"

(Állítólag igaz) Bírósági történetek:

- Mrs.Johnson, mi vetett véget a házasságának?
- Halál.
- És melyik félnek a halála?

- Mi a neve?
- Mary Jones.
- Családi állapota?
- Nem túl jó....

- Doktor úr, hány boncolást végzett halott embereken?
- Minden boncolást halott emberen végeztem.

- Maga ismerte a halottat?
- Igen.
- Mikor ismerte, a halála előtt vagy után?

- És akkor mi történt?
- Azt mondta, hogy meg kell hogy öljelek, mert azonositani tudnál a bíróságon.
- És megölte magát?

- A kutyát a fülénél fogva emelte fel?
- Nem.
- Mit csinált a kutya fülével?
- Felemelte a levegőbe.
- És hol volt a kutya ezalatt?
- A füléhez hozzánőve.

- Ön milyen kapcsolatban van a vádlottal?
- A lányom.
- És a lánya volt Február 13-án?

- Maga látta őt onnan ahol állt?
- Láttam a fejét.
- És hol volt a feje?
- Kicsivel a válla fölött.

- Maga tud nekünk vizelet mintát adni?
- Igen. Már kisgyerek korom óta tudok.

- Mi a sperma jelenlétének az oka?
- Közösülés.
- Ferfi sperma?

(Képet mutatva): Ez maga?
- Igen.
- És maga jelen volt, mikor ezt a képet felvették?

(Mary Louis Gilman: Humor in the Court)

Hogy hivják a zöld csuhás szerzetest?
- Környezetbarát.

Kövér asszonyság áll a tükör előtt és azt kérdezi:
-- Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon? 
Erre a tükör azt válaszolja: 
- Állj odébb, mert tőled nem látom!

Történelem órán a tanár felteszi a kérdést:
- Ki tudja megmondani, hány dúlás volt Magyarországon?
Mire Moricka- Három! Tatárdúlás, törökdúlás, felszabadulás...

Egy részeg sétáltatja a kutyáját az utcán. 
Szembe vele jön egy másik járókelő és odaszól:
- Minek sétáltatod azt a disznót?!
- Nem disznó az, hanem kutya.
- Nem hozzád szóltam!

Egy kislány sír az utcán. Odamegy a rendőr, és megkérdi:
- Miért sírsz, kislány?
- Mert lenyeltem egy gombostűt...
- Hát az nem nagy baj! Tessék, itt egy masik...

Két ejtőernyős kiugrik egy repcsiből... szállnak, szálldogálnak,
élvezik a szabadesést, egyszer csak megszólal az egyik:
- te, innen fentről az emberek milyen hangyányinak tünnek!
mire a másik:
- A FRANCBA! NYISSUNK GYORSAN, EZEK TÉNYLEG HANGYÁK!!!!

A rendőr megállítja a szabálytalankodó trabantost:
- Kétezer.
- Oké, a magáé.

- Mit jelen, ha az asszony bejön a konyhából?
- Hosszú a lánc...

Bent ülsz egy Porsche-ban, előtted két ló, mögötted egy helikopter.
Egyszercsak csengetnek.
Mit csinálsz?
Kiszállsz a körhintából.

Nem értem: a papok ugye hisznek Istenben?
Akkor miért van a templomokon villámhárító?

Hogy hívják az indián ejtőernyőst?
Aaaaaaaaa pacs.

Mit tesz a mazochista kannibál, ha szomorú?
Emészti magát.

Minden lehetséges, kivéve forgóajtón átsietni.

A katolikus pap es a rabbi karamboloznak. Mindkét kocsi totálkáros lesz.
Kiszállnak és megszólal a rabbi:
- Kedves paptársam. Az valóban Isten csodája, hogy épek maradtunk, erre inni kell.
Ezzel benyúl a zsebébe, előveszi a szilvapálinkás üveget és átnyújtja a katolikus papnak.
Az meghúzza, visszaadja, a rabbi pedig elteszi a zsebébe.
- Maga nem iszik? - kérdi a pap.
- Én megvárom a rendőrséget.

- Ha véletlenül aknára lépünk, Uram, mit csinálunk?
- A szokásos eljárás, hadnagy, felugrani 10 méter magasra, és nagy területen szétszóródni.

Ketten jönnek ki az erdőből: Az egyik futva. A masik medve.

Szerelmespár az ágyban, megszólal a telefon. A nő veszi fel.
- Igen? Rendben van. Szervusz!
A férfi megkérdezi:
- Ki volt az?
- A férjem. De épp most megy veled kuglizni.

"Nincs olyan számítástechnikai probléma, amit egy
jól irányzott kalapácsütés ne tudna elintézni."

Rémes foglalkozások:
1. Nukleáris robbanófejek érzékenységét ellenőrző technikus
2. Szúnyogháló-értékesítési kirendeltségvezető-helyettes Izlandon
3. Spermabank biztonsági őr
4. Orosz térképész
5. Börtön-énekkar karnagya
6. A főnök unokaöccsének beosztottja

- Mi az abszolut technikai zavar?
- Ha a lepcső elromlik, és liften kell menni.

- Mi lesz a denevérből, ha nekimegy a falnak?
- Mindenevér....

Hogy tudsz megitatni egy döglött macskával fél liter tejet?
Hát a fejét belenyomod a tejestálba, és a seggét erőteljesen szívni kezded.

Részeg fekszik a sárban, megáll fölötte a "szerv". Nyomorult felnéz, és kérdi:
- Biztos úr, hol vagyok?
- A Kiskörút és a Nagykörút sarkán.
- Francba a részletekkel! Melyik országban?

- Mit kap a süket, vak, nyomorék gyerek karácsonyra?
- Leukémiát.

- Növér vett vért a pácienstől?
- Igen, de sajnos csak öt liter jött ki.

Egy gazdag ember megy haza a limuzinján, mikor észrevesz egy embert
az út szélén, aki füvet eszik.
Megállítja a sofőrt, és kiszól, megkérdezi, miért csinálja?
Az ember, aki csont és bőr, elsiránkozza neki, hogy elvesztette az állását,
nincs pénze, és éhes.
A gazdag ember mondja neki, hogy szálljon be a limuzinba, és hazaviszi.
A szegény ember így szól:
- Uram, nagyon köszönöm, de ha már ezt felajánlja, hozhatnám magammal a feleségemet is?
A gazdag ember beleegyezik.
- Uram, négy gyerekem van és egy anyósom, ők is jöhetnek?
- Természetesen.
Erre mind a heten beszállnak a limuzinba, a sofőr elindul.
A szegény ember elkezd hálálkodni:
- Uram, az isten áldja meg magát! Magának nem lenne szüksége ezt csinálni!
Erre a gazdag ember:
- Dehogynem. Ha látná a füvet a kertemben! Legalább félméteres!

- Tudtad hogy 1999. Szilvesztere, péntek 13-ra esik?

- Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, sok-sok lóerős autóban utazni,
 amelyet nem kell vezetni, mert soför ül a volánnál?
- Igen, ez nagyszerű lenne!
- Akkor gyere, szálljunk fel a buszra!

A chicagoi városi bank elnökének eltörött a töltőtolla,
és a szivarzseben egy piros folt keletkezett.
A feleség elviszi az inget a tisztítóba.
Az átvevő sokáig nézegeti, végül így szól:
- Nem rossz lövés, asszonyom!

Egy ember csikorgó fékekkel megálló taxiból ugrik ki a kikötőben.
A hajó kb. tíz méterre a parttól. Kofferét nagy ivben a hajóra dobja,
szó nélkül a vízbe veti magát, majd pár karcsapás után csuromvizesen
felkapaszkodik a fedélzetre.
- Sikerült -lihegi elégedetten.
- Az biztos -szól az egyik matróz-, de nem tudott volna várni,
 amig kikötünk?

Férjek egymás közt:
- Ha éjjel megyek haza, a feleségem mindig szemrehányóan néz az órára!
- Az is valami? Az enyém a naptárra néz...

Ez állitólag megtörtént, és fel is jegyezték az amerikai haditengerészet
egyik rádiózási naplójában:
- Azonnal térjen ki észak felé 15 fokkal.
- Javaslom, hogy ön térjen ki dél felé 15 fokkal...
- Megismétlem, térjen ki észak felé 15 fokkal, máskülönben összeütközünk.
- Én nem tudok kitérni, térjen ki ön 15 fokkal....
- Én az amerikai haditengerészet tisztje, az amerikai flotta
 egyik hajójának kapitánya vagyok. Utoljára mondom térjen ki.
- Én pedig szolgálatos a világitótoronyban...

Férj így szól a feleségéhez:
-Drágám, csak nem fogsz mosogatni a születésnapodon?
Tegyél be mindent a mosogatóba, majd holnap elmosol mindent!

Nemzetközi feleség-konferencia. Téma: -hogyan lehet rávenni a férjeket házimunkára.
Pár hónap múlva újra találkoznak, megbeszélni kinek hogy sikerült a férjidomitás.
Beszámol az amerikai lady:
-alkalmaztam az itt tanultakat,és pár hét múlva kezdtem látni,hogy a férjem leviszi a szemetet.
Beszámol az angol lady:
-alkalmaztam az itt tanultakat, és pár hét múlva kezdtem látni,hogy a férjem mosogat.
Beszámol a székely feleség:
-alkalmaztam az itt tanultakat, és két hét múlva kezdtem látni a jobb szememmel.

Hová ül a kéttonnás gorilla, ha moziba megy?
- Ahova akar.

Favágó versenyt rendeznek. A versenyt egy kanadai nyeri meg,
második egy amerikai és a harmadik egy szlovák. 
A verseny után mondja a szlovák edzője:
- Vladko, gyorsabb lettél volna, ha bekapcsolod azt a motoros fűrészt.

Tegnap lezuhant egy utasszállítógép egy temetőben. Eddig 500 halottat
találtak és még mindig ásnak...

A ló fut az erdőben, megállítja a farkas. Erre a ló:
- Farkas koma most az egyszer ne bánts, fontos uzenetet viszek az
önkormányzatnak, hasznos lesz az egész erdőnek, neked is.
- Igazán? És hol van az az üzenet?
- Ide irták a jobb hátsó patámra.
A farkas hátramegy, hogy elolvassa, a ló meg jól fejberugja.
Egy óra múlva kábultan ébred fel a farkas és így szól:
- Nem tudom, minek játszom az eszem, mikor nem is tudok olvasni.

Miért zsíros a tej?
Hogy ne nyikorogjon a tehén fejés közben.

Grün elküld egy családi gyűrűt Kohnnak, az ékszerésznek azzal,
hogy kétezerért el kívánja adni.
Az ékszerész felhivja telefonon:
- Kérem, adok a gyűrűért ezerötszázat.
- Kétezer.
- Ezerhétszáz.
- Kétezer.
- Ezernyolcszáz.
- Kétezer.
- Ezerkilencszáz.
- Kétezer.
- Kétezren alul egy fillérrel sem!
- Hát akkor visszaküldöm.
- Küldje vissza.
Fél óra múlva a küldönc hoz egy levelet és egy csomagot.
A levélben Grün ezt olvassa:
"Ha ezerkilencszáz-ötvenért eladja, fel se bontsa a csomagot, küldje vissza!"
Grün mérgesen vágja a földhöz a levelet és felbontja a csomagot,
de a gyűrű helyett csak egy kis cédulát talál benne.
"Na jó, megadom a kétezret."

- Na, elitélt, van utolsó kivánsága?
- Egy cigarettát kérnék.
- Na jól van, azt lehet. Tessék.
- Tüzet is kérnék.
- TŰZ!

- Egy nagyobb összeget szeretnék felvenni!
- Láthatnám az igazolványát?
- Hogy változnak az idők! Ez a pisztoly már nem elég?

Jó estét kedves nézőink. Mielőtt elmondanánk a holnapi időjárást,
szeretnénk helyesbíteni a mait és elnézést kérni a tegnapiért.


Mi van a katolikus temetőben a fejfára írva? FELTÁMADUNK!
És a kommunistában? FEL! TÁMADUNK!


A sikeres férfi az, aki többet keres, mint a felesége költ.
A sikeres nő az, aki talál ilyen férfit.


Neked olyan nagy a fejed, hogy a szentjánosbogárnak kétszer kell elemet cserélnie, mialatt körberepüli!


Mi az abszolút sportteljesítmény?
Hosszában átúszni a befagyott Dunát.


-Pincér, hozzon nekem 2 tojást, egyiket megfőzve, a másikat csak félig, ezenkívül hozzon nekem 2 agyonégetett pirítóst, a második száraz is legyen, valamint kérek egy kávénak nevezett löttyöt , de a kávéval spóroljanak benne...
-Hát, uram, nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni pontosan a kivánságát...
-Hát mi volna a probléma? Tegnap reggel is szó nélkül ezt hozta...


A karatézó karalábé megy a veteményeskertben. Találkozik a retekkel és jól megveri. Megkérdezi a retek:
- Ki vagy te ?
- Én vagyok a karatézó karalábé.
Megy tovább, találkozik a paprikával és jól megveri azt is.
- Ki vagy te ? - kérdezi a paprika.
- Én vagyok a karatézó karalábé.
Egyszer csak elkapja valami a karatézó karalábét és jól megveri.
- Ki vagy te ? - kérdezi a karatézó karalábé.
- Krump Lee.


Szilveszter éjszaka, Ember csönget egy ajtón.
Négyéves forma gyerek nyitja ki az ajtót, szájában cigi, kezében vodkás üveg.
-Öcsi, szüleid itthon vannak?
-SZERINTED??


Kovács ebédel az anyósánál. A kutyus mindjárt az ebéd elején odatelepszik mellé, és le nem veszi a tányérról a szemét.
- Mondja, mama, miért bámul ez a dög folyton a tányéromba?
- Azért, mert ebből a tányérból kap mindennap enni.


****** HOGYAN CSINÁLJ HELYET A LIFTBEN. ******

1. Utánozd egy versenyautó hangját, ha valaki fel vagy leszáll.
2. Fújd ki az orrod, és mutasd meg az eredményt a melletted állóknak.
3. Vágj fájdalmas grimaszt, miközben a homlokodat ütögeted, és mormogd ezt:
"Hallgassatok, az isten szerelmére, hallgassatok!"
4. Fütyüld a Carmen nyitányát fülsiketítően hamisan.
5. Dülöngélj jobbra-balra a lift természetes mozgásával harmonikusan.
6. Borotválkozz.
7. Osztogass a többieknek teasüteményt.
8. Nyisd ki egy kicsit az aktatáskádat, kukucskálj bele, és kérdezd meg: "Van benn elég levegő?"
9. Osztogass névkártyákat. Tüzz ki magadra egyet fordítva.
10. Állj csendben és mozdulatlanul az egyik sarokban a falnak fordulva.
11. Mikor a lift megérkezik egy emeletre, kétségbeesetten próbáld az ajtót feltépni.
      Nézz körül bocsánatkérően, mikor magától kinyílik.
12. Hajolj a melletted lévőhöz, és súgd a fülébe, "jön a rendőrség".
13. Üdvözölj minden felszállót egy meleg kézfogással, és mutatkozz be mint "Admirális"
14. Csinálj úgy, mintha kétségbeesetten ki akarnál valamit szedni a hátsó fogaid közül.
15. A legfelső emeleten tartsd az ajtót nyitva, és jelentsd ki a többieknek, hogy addig nem mentek sehova, amig ki nem             próbáltad, milyen hangot ad egy pénz amit ledobsz a résen.
16. Gyakorolj Karate rugásokat.
17. Bámulj vigyorogva egy másik utasra egy ideig, majd jelentsd ki: "Új zokni van rajtam"
18. Ha legalább 8 másik utas van a liftben,állj hátulra,és nyöszörögj: "Nem, ez nem lehet! Már megint ez a tengeri betegség!"
19. Osztogass szentképeket az embereknek.
20. Időnként nyávogj.
21. Fogadj a többiekkel, hogy bele tudsz tenni egy 25 centest az orrodba.
22. Ráncold a homlokod, és mormogd : "Ki kell mennem, Ki kell mennem" majd. "O, Bocsánat"
23. Mutasd meg az utasoknak egy sebedet, és kérdezd meg, hogy szerintük el van-e fertőzve?
24. Énekeld, hogy "ecc pecc kimehecc" miközben összevissza nyomkodod a gombokat.
25. Kiabáld "Ejtőernyőket kinyitni" Akárhányszor a lift lefelé indul.
26. Tarts egy hűtőtáskát a kezedben az oldalán "Emberi fej" felirattal.
27. Bámulj meredten egy utasra, majd jelentsd ki: "Maga is AZOK KÖZÜL VALÓ" és vonulj el tüntetően a másik sarokba.
28. Büfögj, majd mondd "mmmm...de jó izű"
29. Hagyj egy dobozt az ajtók között.
30. Akárhányszor valaki fölszáll, kérdezd meg, hogy megnyomhatod-e helyette a gombot?
31. Javasold, hogy énekeljetek kánont.
32. Tarts egy bábut a kezedben, és azon keresztül beszélj a többiekkel.
33. Mikor a liftben teljesen csend van, nézz körül, és kérdezd meg: "A maga telefonja csörög?"
34. Szájharmónikázz.
35. Mondd, hogy "Bingo" minden emeleten.
36. Dölj neki a gomboknak.
37. Mondd, "ezek miért vannak itt" és nyomd meg a vészjelzőt.
38. Hallgasd a lift falát egy sztetoszkóppal.
39. Húzz egy kis négyzetet krétával a földön, és jelentsd ki, hogy "ez a te helyed"
40. Vigyél egy kempingszéket.
41. Harapj bele egy szendvicsbe, és kérdezd meg a melletted állót tele szájjal, hogy kér-e egy harapást?
42. Fújj nyálbuborékokat.
43. Húzd ki a rágógumidat a szádból hosszúra.
44. Jelentsd ki démoni hangon: "Legközelebb jobb testbe szállok bele"
45. Szoríts magadhoz egy takarót, mintha az életed függne tőle. Beszélj földrengésről.
46. Utánozz robbantási hangokat valahányszor valaki megnyomja a gombot.
47. Viselj 3D szemüveget, és sokatjelentően vizsgálgasd a többi utast.
48. Nézz meglepődve a hüvelykujjadra, és mondd "azt hiszem egyre nagyobb lesz."


Két pasi utazik egy helikopteren.Azt kérdezi az egyik:
-Te, mi ez itt felettünk?
-A légkondicionáló. Amióta nem pörög nagyon izzad a pilóta.


A kis teve beszélget az anyukájával. Kérdi a kis teve:
-Anyu, miért van nekünk púpunk?
-Azért kisfiam, hogy ha megyünk a sivatagban, és napokig nem tudunk enni, a púpunkban van a tartalék.
-És anyu, miért van nekünk olyan hosszú szempillánk?
-Azért, hogyha fúj a szél a sivatagban, ne menjen a homok a szemünkbe.
-És anyu, miért van nekünk ilyen magas patánk?
-Azért, mert a homok nagyon forró a sivatagban.
-De anyu!
-Tessék?
-Ha ez így van, akkor mi a francot keresünk az állatkertben?


Az SZTK-ban két tata beszélget:
- Maga is a fülészetre vár?
- Mit mond?
- Tessék?


Egy férfi állandó fejfájása miatt orvoshoz megy. Az orvos több vizsgálatra elküldi, a végén azt mondja neki:
-Nagyon sajnálom, de a leletei alapján úgy látom, hogy már nincs sok hátra.
- Jaj ne ! - kiált föl a beteg. - Mégis mennyi ?
- Tiz...- kezdi az orvos, de a beteg türelmetlenül közbevág:
- Tiz micsoda ? Nap ? Hét ? Hónap?
- Kilenc, nyolc, hét, hat...


Sorozáson mondja az orvos:
- Le tudja olvasni a szemközti falon azt a táblát?
- Nem látok ott semmilyen táblát.
- Helyes, mert nincs is. ALKALMAS !


Mi a külömbség a cica és a teknős között?
-A cica felpüffed a víz alatt.


-Mit csinál a gólya mikor fél lábon áll?
-Gondolkodik a következő lépésén.


-Hallása milyen?
-Római katolikus.


A főnök bejön:
- Mennyi légy van ebben az irodában!
- 548.


- Hosszú, fekete és vérzik. Mi az?
- Sebesvonat.


Az újonnan kinevezett főnök, alighogy elhelyezkedett a szobájában, benyit hozzá egy fiatalember. Erre rögtön felkapja a telefont és ...
- ... hogyne, igazgató úr... kitűnően érzem magam önöknél... este találkozunk... viszlát!
Helyére teszi a kagylót, majd a fiatalemberhez fordul :
- Nos, mit óhajt?
- Tulajdonképpen csak a telefont jöttem bekapcsolni.


Hogyan öltözködnek az eszkimók?
- Gyorsan.


Két tehén találkozik. Mondja az egyik:
- Te! Hallottál már az új betegségről ami a teheneket fertőzi meg és teljesen megbolonditja?
- Nem. Még szerencse, hogy mi jegesmedvék vagyunk.


"A valóság olyan illúzió, amelyet az alkohol tartós megvonása idéz elő...."


Indián ül a folyóparton. Felesége a vízesésnél mos.
Egyszer csak egy szikla esik le a vízesés tetejéről és agyonnyomja a nőt. Mire az indián:
-Ez már a harmadik mosógép a héten amit a vízkő tesz tönkre...


A dülöngélő részeg nekimegy egy asszonynak, aki hatalmas pofont kever le neki.
-Már haza is értem? csodálkozik a részeg.


Az autós turista 14 óra vezetés után megáll egy város határában aludni.
Éppen elaludt, amikor kopogtatnak a szélvédőn.
- Megtudná mondani, hány óra ? - kérdi a reggeli kocogó.
- Meg, fél öt. - Már majdnem visszaalszik, mikor újból kopogtatnak.
- Nem tudja, hogy mennyi az idő ? - kérdi egy másik kocogó.
- Háromnegyed öt - feleli dühösen, és újra elaludna, de minduntalan felzavarják az időt tudakolók. Feldühödik, majd kiirja a szélvédőre : "Nem tudom, hogy hány óra van !!!". Megnyugodva elalszik. Kis idő múlva kopogásra ébred.
- Negyed hat - közli vele egy arra járó kocogó.


A nőnek éppen akkor telefonál a szeretője, amikor otthon van a férje.
-Mit csináljak, egy vadidegen randevura hív!
-Vicceld meg- mondja a férj.
-Jó. Akkor a szokott időben a szokott helyen.


A leprást meg a bolondot összezárják egy cellába. A leprásnak leesik a lába. Megfogja,kihajítja az ablakon. Kis idő múlva leesik a keze. Megfoja,kidobja a rácsok közt. Nemsokára leesik a másik lába is. Kidobja. Ezt már a bolond sem tűri tovább:
-Mi van, leprás, szökünk, szökünk?


Két vadász találkozik:
- Na mi újság, öreg cimbora? - kérdi az egyik.
- Hát képzeld, éppen most vettem egy madarász ebet - meséli a másik.
- No, és hogy szolgál?
- Hát tudod, vagy nagyon átvertek, vagy én nem dobom elég magasra...


Bánatos feleség megy haza, újságolja a férjének:
-Drágám, van egy jó és egy rossz hírem! Melyikkel kezdjem?
-Kezdd a jóval.
-Működött a légzsák!......


Berlinben egy török fazon éppen a perzsaszőnyegéből rázza ki a port, amikor megszólal egy járókelő:
- Na mi van, nem indul?


Két ember sétál a kiszáradt folyómederben.
Kérdi az egyik:
- Te ki hordta ide ezt a sok követ?
- Hát a folyó - hangzik a válasz.
- És hova lett a folyó?
- Elment kőért...


Egy egyetemistának hosszas keresgélés után sikerült szereznie egy állást a helyi állatkertben. Mivel megdöglött a gorilla, ezért neki kell egy gorillajelmezben ugrálnia egész nap. Minden jól ment - vakaródzott, banánt evett, stb. - amíg egy napon az ágról-ágra ugrálás közben át nem esett az oroszlán ketrecébe, ahol persze elkezd teli torokból ordítani:
- Segitség! Segitség!
Mire az oroszlán:
- Kussolj már te marha, vagy mindkettönket kirúgnak!


- Hogy hívják a lyukas tojás őrzőjét ?
- Tojáslikőr.


Kornélka először visz haza rossz osztályzatot. Az örző-védő kft.-nél dolgozó apukája dühösen nézi a lap alján díszelgő elégtelent.
- Kisfiam, ugye tudod, hogy ezért verés jár?
- Szerintem is, menjünk, én tudom hol lakik a tanitó néni.


-Felpróbálhatom azt a ruhát ott a kirakatban?
-Persze hölgyem, de van próbafülkénk is!


Két farmer beszélget.
- Az én farmom olyan nagy - dicsekszik az egyik - hogy ha reggel elindulok az autóval, csak este érek a végére.
Mire a másik :
- Haj, nekem is volt már ilyen rossz kocsim ...


-Akarsz nagyon sokat keresni?
-Hát persze!
-Jó, akkor én most jól elbujok...


A paraszt benn ül a börtönben, felesége ír neki:
- Fel kellene ásni a kertet, de én nem bírom. Nem adnának neked egy-két nap szabadságot? Erre ír a paraszt:
- Ne nyúlj a kerthez, ott ástam el a szajrét!
A felesége:
- Tegnap a rendőrök az egész kertet feltúrták.
A paraszt:
- Na végre.


A fiatal halász házaspárnak van egy kéthetes gyerekük. Nagy csodálattal berohan a feleség és azt mondja a férjnek:
-Drágám, képzeld el, a kéthetes kisgyerekünk 21 kilót nyom.
-Nem lehet... Hisz még csak két hetes!
-Már hogyne lehetne, hisz a te horgászmérlegeddel mértem meg!!


A gazdag amerikai hazajön szabadságról, és döbbenten látja, hogy egy indián beköltözött a házába családostól. Felháborodottan az indiánhoz fordul:
-Ez meg mit jelentsen ?
Indián:
-Ne izgasd magad, csak felfedeztük a házadat !


Egy részeg beszáguld a női WC-be. Bentről sikítás hallatszik:
-Ember, nem látja, hogy ez a női "szakasz"?
-Nem tesz semmit, úgyis csak hányni jöttem!


- Mire jó a teflonkés?
- Zsír nélkül is lehet vele kenyeret kenni!


Piroska biciklivel megy a nagymamához, de útközben eltörik a váza. Éppen találkozik a farkassal, és nagy lakatosmester hirében állván megkéri, hogy hegessze meg a biciklivázat.
A farkas meg is hegeszti, ha Piroska megmondja neki, hol lakik a nagymama. Megkötik az üzletet, Piroska megy tovább...
Odaér a nagymamához, és kérdi:
- Mondd nagymama, miért olyan nagy az orrod?
- Hogy jobban érezzem az illatodat, kisunokám.
- És mondd nagymama, miért olyan nagyok a füleid?
- Hogy jobban halljalak, kisunokám.
- És mondd nagymama, miért olyan pirosak a szemeid?
- Mert pajzs nélkül hegesztettem...


Hogyan csinálj helyet a nyilvános mellékhelyiségben

- Mutatkozz be a szomszédos rekeszben lévő embernek. Kezdeményezz beszélgetést.
- Tégy úgy, mintha épp kábitószert adnál el valakinek.
- Tégy úgy, mintha beleesnél a csészébe (a megfelelő hangeffektusokkal).
- Kezdj el hangosan énekelni.
- Álcázd magad házaló ügynöknek.
- Kérdezgesd hangosan: "Mikor kezdődik már a film?"
- Rugdosd meg a fülkeajtókat, fényképezőgéppel a kezedben.
- Löttyents vizet a fülkeajtó felett a bennlévőre.
- Mondd "Oppá, eltévesztettem..",amig vizet fecskendezel szét a vécékagyló körül és a falak és az ajtó alatt a többi fülkébe is.
- Éjjel kapcsold ki a lámpákat.
- Szedj belépti dijat.
- Kérdezd meg: "Van itt orvos?"
- Kérdezd meg, látta-e valaki kedvenc patkányod/folyami pitonod.
- Tegyél kétoldalu ragasztószalagot az ülőkére.
- Kinálgass frissítőket.
- Cseréld ki a vécépapírt dörzspapírra.
- Hagyj mérőkanalat a vécécsészében.
- Vedd le a fülkék ajtaját.
- Rakj ki táblákat, amelyek a 24 órás videofigyelő rendszerre figyelmeztetnek.
- Szereld át a fülkék ajtaját, hogy csak kívülről lehessen őket zárni.
- Szórj viszketőport az ülőkére.
- Rakj tükörtojást a vízbe.
- Jól áztasd el a törölközőt, vagy a papír kéztörlőket.
- Rakd be egy bünügyi helyszínelés nyomait a zárószalagokkal és a krétával körberajzolt figurával.


-Milyen a szelíd kannibál?
-A tenyeremből eszik.


Ember utazik a mikrobuszon, rá akar gyújtani, de nincs gyufája. Odahajol a soförhez, és kicsit megveregeti a hátát.
Erre a soför hatalmasat ordít és halálra rémült arccal fordul hátra.
- Bocsánat, hogy így megijesztettem - mentegetődzik erre az ember.
- U-u-gyan - válaszol dadogva a soför - csak tudja, ez az első napom az új munkahelyen.
Régebben hullaszállító voltam.


- Te, hol van a macska?
- Megfojtottam.
- De hát miért?
- Egész éjszaka nyávogott!
- Hiszen te is süketnéma vagy, nem is hallhattad.
- De leolvastam a szájáról...


Gyermekkori emlék
A vonaton az idős bácsi az életéről mesél az utastársaknak.
- Nem volt könnyű a gyermekkorom. Négyen voltunk testvérek, és nekem, a legkisebbnek kellett hordanom, amit az idősebbek kinőttek.
- Ilyesmi ma is előfordul - veti közbe az egyik utas.
- Csakhogy négyünk közül egyedül én voltam fiú!


-Harry, miért állsz ki az erkélyre minden alkalommal mikor énekelek?
Tudod, hogy sértőnek találom!
-Hát mi mást csinálhatok? Nem engedhetem, hogy a szomszédok azt higgyék, hogy verlek.


-Maga nős?
-Nem, azért vagyok szomorú, mert ellopták a kocsimat.


Taxi 100-al tép a Belvárosban, az utas nem győz kapaszkodni a hátsó ülésen.
Az egyik kereszteződésnél a lámpa már átvált pirosra, de a taxis nem lassít,
a következőnél pedig már régóta piros a lámpa, de a taxis áttép rajta.
A harmadik kereszteződésnél azonban a zöld lámpánál hirtelen megáll a taxis.
- Miért állt meg? - érdeklődik az utas.
Mire a válasz:
- Hát jönnek a kollégák.


- Cipőkrém van?
- Igen kérem, milyen cipőre?
- Negyvenkettesre....


Rózsika és a mamája beszélgetnek:
- Képzeld anyu, leszoktattam a nagymamit a körömrágásról!
- Nahát Rózsika, hogy csináltad?
- Eldugtam a protézisét!


Két ember sétál a hegyekben. Egyszer csak az egyikük belezuhan egy szakadékba.
A barátja utánakiált:
- Hogy vagy, élsz még?
- Igen - hangzik a válasz.
- Nem fáj a fejed?
- Nem.
- Nem tört el a lábad?
- Nem.
- Semmi baj a kezeddel?
- Semmi.
- Huhh, ha minden rendben, akkor akár ki is mászhatnál.
- Nem tudok, még nem értem le az aljára!


GRAFFITI-k (falfirkák):

"Látogass el a Szovjetunióba, mielőtt még ő látogat el hozzád."
"Kiforditva mindenki rózsaszín."
"Néha összeszavakat a keverem."
"Kórustag voltam, amíg rá nem jöttek, honnan jön a zaj."
"Kicsi a bors, de vannak barátai..."
"Nostradamus itt járt a jövő héten."
"Itt nincs mit csinálni. És nincs kivel."
"Bárminek ellen tudok állni, kivéve a kisértést."
"Mi vagyunk azok, akiktől óvtak a szüleink."
"Remélem leszünk olyan öregek, mint amilyennek látszunk."
"Érdeklődés hiányában a holnap elmarad."
"Kérem, ne dobja a csikket a piszoárba. Átázik és nagyon nehéz meggyújtani."
"Nincs olyan, aki nálam jobban csinálja! - Hol találkozhatnék Ninccsel?"
"Azt hiszem a szex jobb, mint a logika, csak nem tudom bizonyítani."
"Egy kicsit beképzelt voltam, de most már tökéletes vagyok."
"Kezedben Skócia jövője! (férfi vécében)"


-Hogy hívják a kannibálok a terhes nőt?
-Kinder tojásnak.


Bizonyos lehetsz benne, hogy ma rossz napod van, ha:
1.) Arcoddal a járdán ébredsz.
2.) Véletlenül a hátadra veszed a melltartót, és ott jobban passzol.
3.) Öngyilkosságra készülve felhívod a segélyszolgálatot és megkérnek, hogy tartsd a vonalat.
4.) A Kriminális stábját látod várakozni az lakásodban.
5.) A születésnapi tortád berogyik a gyertyák súlya alatt.
6.) El akarod tenni a ruhákat, melyekben hazajöttél a buliból, de nem találod őket.
7.) A hírekben a városból kivezető menekülési útvonalakat mutatják.
8.) A nő, aki melletted fekszik, egyre jobban kezd hasonlítani a feleségedre.
9.) Az ikerhugod megfeledkezik a születésnapodról.
10.) Arra ébredsz, hogy kilyukadt a vizágyad, majd rájössz, hogy nincs is vizágyad.
11.) Hirtelen megszólal és beragad a dudád, amikor az autópályán egy cigánykaraván mögött autózol.
12.) A kávéfőződ a busz indulása előtt 3 percre van állítva, és elfelejtetted beletenni a kávét.
13.) Gesztenyebarna hajfestéked az éjszaka folyamán lilába fordult.


Hogy mondják kannibálul: halott a koporsóban?
???
Konzerv.


A boltban sokan vannak, amikor két fiú belép, ők türelmesen kivárják sorukat.
A boltos nagy hangon megszólítja őket:
- Na, mit adhatok a fiataluraknak?
- Egy doboz patkánymérget kérünk.
- Sok a patkány, ugye?
- Van. Igen.
- Nagyok?
- Többnyire.
- Mekkorák?
- Így kábé.
- Akkor ez jó lesz. Tudjátok, hogyan kell használni?
- Igen.
- Itt kell felbontani a dobozt, aztán ki kell húzni a tálcácskákat, és a tálcácskáknak itt a szélét kell feltépni.
Tudjátok, hogyan kell adagolni?
- Igen.
- Kétméterenként szétrakjátok arra, ahol a patkányok járkálnak, de vigyázzatok, hogy más állat ne férhessen hozzá.
- Tudjátok, hogy mit kell csinálni a maradékkal?
- Igen.
- Beleteszitek egy zacskóba és elégetitek. Mostmár mindent tudtok. Akkor a legjobbakat. Viszontlátásra!
- Viszontlátásra!
A fiúk fizetnek, majd az utcára kilépve összenéznek:
- Hű de jó, hogy óvszert mégse kértünk.


Szivecském, nem tettem be az új kocsidat a garázsba.
Miért nem?
Mert már túl sötét van ahhoz, hogy összeszedegessem.


- Doktor úr, tényleg olyan sokáig tartott a műtét, hogy önnek szakálla nőtt?
- Doktor?... Én Szent Péter vagyok.


A juj-utsu néhány szabálya megtámadás esetére :

1. Két kézzel ellenfelünk talpát megfogjuk, és hirtelen felrántjuk a térdéig.
    Erre térde beleütődik hónaljába, és kilöki bal szemét.
    Ijedtében megfordul, és kitöri a nyakcsigolyáját. Lefektetjük a földre, és továbbmegyünk .

2 . Ellenfelünk sarkára sót hintünk, mire hirtelen felkapja bal lábát. Erre megragadjuk két fülét,
     lassan előre húzzuk, hogy gerince félkör alakot vegyen fel. Gyorsan belerúgunk az oldalába,
     és könyökét felütjük, mire agyveleje kiloccsan. Falnak támasztjuk, és otthagyjuk.

Mindeme módszerek rendesen beválnak, azonban gondoskodni kell, hogy ellenfelünk ne zavarhasson bennünket a fogások preciz kivitelezésében.
(Leghelyesebb előre agyonütni egy doronggal. )


"Anyám is a füst-érzékelőt használta időmérésre, amikor főzött."


- Állítsa már le, fiatalemeber azt a masinát! - szól a benzinkutas aYamahás motorosnak.
- De hiszen leállítottam. Már csak a feleségem remeg a hátsó ülésen...


Az iskolában az a feladat, hogy különféle használati tárgyakat kell bevinni az egyik órára.
A tanárn
ő sorba kérdezi a gyerekeket, hogy ki mit hozott:
- Hát Katika, te mit hoztál?
- Én egy vasalót.
- És mit mondott anyukád, mire használjátok a vasalót?
- Ezzel vasaljuk ki a gyűrött ruhát.
- Hát te Zoltánka mit hoztál?
- Én egy kávéfőzőt.
- És mit mondott anyukád, mire használjátok a kávéfőzőt?
- Ezzel főzzük otthon a kávét.
- És te Pistike mit hoztál?
- Én egy lélegeztetőgépet.
- És mit mondott anyukád ...
- Csak azt, hogy: KHRHRHKKHHHHHHKKRRKHRKHR !!!!


A horgász léket fúr a jégen. Egyszer csak vakító fény önti el és egy mély hang azt mondja:
- Ott nincs hal!
- Te szólítasz, Uram?
- Nem, én a jégpálya gondnoka vagyok.


- És meg tudná nekem mondani, hogy a támadója hogy nézett ki?
- Természetesen, éppen megmondtam neki, amikor elkezdett verni.


Az orvosi rendelőből ordítva szaladt ki egy apáca.
-Kérem a következőt!- Dugta ki a fejét az orvos.
-Jó napot! - foglalt helyet a következő hölgy, s kiváncsian kérdezte: - Miért ordított az az apáca?
-Csak azt mondtam neki, hogy terhes.
-Oauu! És tényleg terhes?
-Mit tudhatom én? Állandó csuklásra panaszkodott, s én abból bizony kigyógyítottam...


Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy közeledik a föld?
Lazul a kutya póráza.


Két kisgyerek beszélget:
-Ti szoktatok imádkozni ebéd előtt?
-Nem, a mi anyukánk jól főz.


Pistike karácsony előtt levelet ír a Jézuskának.
"Kedves Jézuska, egész évben jó voltam... " - elolvassa, gondolkodik, majd széttépi.
"Kedves Jézuska, néha rossz voltam, de azért... " - gondolkodik, majd ezt is széttépi.
Gyorsan elszalad a templomba, leakasztja Szűz Mária képét a falról, hazaviszi, és bezárja a szekrényébe.
"JÉZUS! Anyád tusz. Biciklit akarok! Pistike."


Figura a dokinál. Össze-vissza van verve, a doki szörnyülködik:
- Mi történt magával uram?
- Elütött egy repülő!
- És mi történt azután?
- Egy UFO is elütött.
- Te jó ég! És aztán?
- Utána még egy kacsa is nekem jött!
- És történt még valami?
- Igen, valaki kikapcsolta a körhintát!


Két katica beszélget:
- Téged felvettek az egyetemre?
- Hülye vagy, 7 ponttal?


Az öreg halász kifogja az aranyhalat, mire az rögtön előhozakodik azzal, hogy teljesíti egy kívánságát.
Mivel az öreg már unja, hogy a hírekben mindig ugyanazok a dolgok ismétlődnek, így szól:
- Szeretném, ha Európa és Dél-Amerika helyet cserélne, Oroszország pedig az Antarktisz mellett lenne a jövőben.
Az aranyhal gondolkodik, majd megszólal:
- Nem tudnál valami mást kívánni, ezt nagyon nehéz lenne véghezvinni.
- Jó, belátom. Halld hát az új kívánságom! Van egy nagyon csúnya, öreg feleségem.
Szeretném ha fiatal, kívánatos testü menyecskét varázsolnál belőle.
Az aranyhal elfogadja. Megegyeznek, hogy a halász elhozza a feleségét a tópartra.
Amikor odaérnek, megszólal az aranyhal:
-Te öreg! Hogy is volt azokkal a kontinensekkel....


A denevérek nagyon éheznek. Este elküldik maguk közül az egyiket, hogy probáljon kaját találni. Az visszajön, semmi.
Ez megtörténik még párszor, mire egyik este visszajön az egyik denevér, és tiszta vér a pofája.
A többi rögtön elkezdi kérdezgetni, hogy mi történt:
- Ismeritek a szomszéd falut?
- Ismerjük, ismerjük...
- Van a közepén egy nagy tér...
- Tudjuk, láttuk...
- Annak a közepén egy templom...
- Tudjuk, láttuk...
- Annak van egy nagy sötét tornya...
- Tudjuk, láttuk...
- Na, én nem láttam...


Az egyik kisvárosban riasztották a tűzoltókat,mert egy ház emeleti ablakából füst gomolygott. A csapat behatolt a házba,ahol egy férfit találtak a füstölgő ágyon. Miután kimentették, a matracot pedig eloltották, feltették neki a kézenfekvő kérdést:
- Hogyan történt?
A válasz: Nem tudom, már lángolt, amikor ráfeküdtem.


- A ti sátratokat is megrongálta a szél?
- Nem tudom, még nem találtuk meg.


Öreg vadász meséli élményeit:
Egyszer oroszlánvadászaton voltam Afrikában, de egész nap egy oroszlánt se láttam. Éjszaka egyszer csak nagy morgásra ébredtem. Kirohanok a sátorból és egy izzó szempárt látok a sötétben. Bumm bele a közepébe, de elszaladt.
Másnap megint egész nap hiába cserkésztem őket, sehol semmi.
Éjszaka ugyanaz a morgás a tábor mellett, kirohanok, az izzó szempár előttem, bumm bele a közepébe, de megint nem talált.
Harmadnap már résen voltam, és éjszaka hallom a mély morgást, gyorsan kivittem a petróleum-lámpát is. Hát mit látok: két oroszlán összetette a fejét és csak félszemmel lesett rám, és nem is morgás volt amit hallottam, hanem hangosan röhögtek.


Stewardess az utashoz:
- Uram, kér vacsorát?
- Miből lehet választani?
- Igen vagy nem.


Egy kis szakmai:
- Apu, mit jelent az, hogy "Formatting drive C:"?
Új ipari szabvány: Plug
& Pray...
A hardver az, amibe bele lehet r
úgni...
- Felülírtam! Nem baj?
[i/n]
- Fatal user error. Please change the user and press any key to continue...
- Azt írja: tegye be a 3. lemezt az A: meghajtóba. De hisz már a második is alig fért bele ...


Kis emberek utolsó mondatai:

- Nehézlovasságunk páncélzata ellenáll a mongolok nyilainak.

- Nézd Yumi, egy amerikai repülőgép! (1945, aug. 6. Hirosima)

- Uram! Ne tévessze meg a meztelenségem! Én a ruhasszekrény mikroklimáját mérem!

- Gyertek fiúk, itt még nincs mocsár!

- Tetszik a barátnőd, haver!

- Gyertek nyugodtan fiúk, ezek a mieink!

- Milyen szelid ez a kis tigris!

- Ez az inditó gomb?

- ...és most ünnepélyesen felavatom az egyes atomerőművi blokkot.

- De szép fények vannak arra, Csernobil felett...

- Jegyeket, bérleteket ellenőrzésre kérem felmutatni!

- Szerinted be lehet venni ezt a kanyart 200-al?

- Szállj be te is! Multkor is 24-en mentünk le ezzel a lifttel...

- Gyere Apu! Még csak villog a zöld!

- Ugyan drágám, csak képzelődsz. Miért ketyegne egy levél?

- Taposs bele, látom, hogy nem jön vonat!

- Nézd má Józsi, nem úgy néz ki ez a golyó, mint egy kézigránát?

- Értem, doktor úr. Tehát a pirosat ha szúr, a zöldet ha nyom.

- Ugyan már, miért izgulnék? Századik ugrásom.

- Mégis, nem halkítaná le azt a magnót?

- Kutyuli-mutyuli, na, gyere ide a bácsihoz!

- Elismerem, régi híd, de megbízható!

- Te?! Ilyen fejjel?

- Megmutatom, a filmben mit csinált Schwarzenegger az oroszlánnal!

- Nyugi, szivecském, értek hozzá! A zöld a fázis.

- Hehe, úgy látom, csak én maradtam életben...

- Nem a férjed jött haza, szivi?

- Ha mégegyszer elszáll ez a szamítógép, kinyírom magam...

- Ez a fal olyan stabil, hogy bele is rughatok, nézze...

- Nem érzek semmiféle benzinszagot. Cigarettát?

- Nyugodtan kapcsold ki, már az egész a fejemben van.

- Ezen a lemezen biztosan nincs semmi fontos.

- Figyeld! Cápauszony!

- ...vagy ezek a mi koordinátáink?

- Végre közelről láthatok egy igazi tankot...

- Jobbról jó! illetve...

- Én már láttam, a kertész a gyilkos.

- Gyertek, szemetek, ahányan csak vagytok...

- Már mondtam, hogy zártkörű rendezvény.


Tudjátok, hogy melyik volt az idén a leghosszabb vb-selejtező?
A magyar-jugoszláv. Mert egy hétig tartott.
(1:7)


Együtt sétál az utcán az erős dohányos, a tűzoltó és a szadista.
Megszólal a dohányos vágyakozva:
-Milyen jó lenne egy nagy kubai szivar !
Tűzoltó: És milyen jó lenne eloltani !
Szadista: A homlokodon !


-Piroska sétál az erdőben.Kibukan egy bokorbol a Farkas:
-Hová mész Piroska?
-Nagymamához.
-Es mi van a kosaradban?
-Elemozsia a nagyinak.
Mire a Farkas:-Papír nincs?


-Hogy hivják a rendszeresen hibázó programozó csoportot?
-Errorista csoport.


Ember, baleset után magához tér és ezt hallja:
"Olló, cérna, tű....."
"Anyirra megsebesültem?"
"Nem ,csak szárnyakat varrunk rád, fiacskám!"


- Mi volt a testnevelötanár utolsó mondata?
- ??
- Minden gerelyt ide!


Felirat egy WC-n:
A WC KEFE HASZNÁLATA KÖTELEZÖ!
Pár nappal késöbb a válasz, kézzel felírva:
"Szerintem a papír jobb!"


- Móricka, mit tanultatok ma az iskolában?
- Ma kémiaórán a robbanóanyagokról volt szó.
- És holnap mit tanulsz az iskolában?
- Milyen iskolában?


Strilitz megitatta a macskát benzinnel, az ment 5 lépést és összeesett.
Biztosan kifogyott a benzin - gondolta Stirlitz.


Kórházban:
-Hát, ön egy nagyon súlyos fertözést kapott el asszonyom.
-Jajj, doktor úr, mi lesz most velem?
-Hát ezután csak pizzát és palacsintát kaphat enni...
-És attól meggyógyulok?
-Hát nem tudom, de az biztos, hogy csak ezt tudjuk az ajtó alatt becsúsztatni.


Amikor meghalok békével akarok meghalni, mint a nagyapám.
Elaludt, nem sikítozott mint az utasok az autójában.


Egy férfi bemegy az Army shop-ba.
F: Van álca ruhájuk ??
E: Van, csak nem találjuk


Egy dohányossal olyan csokolózni, mintha körbenyalnád a hamutartót.


Két indián vonszolja magát a sivatagban, már az éhhalál küszöbén vannak, azon tanakodnak hogy mit tegyenek.
Megszólal az egyik:
- Lőjünk a levegőbe hátha meghallják és a segítségünkre sietnek!
Jó, mondja a másik és így cselekszenek. Lőnek egyszer, semmi. Mennek tovább. Lőnek mégegyszer, semmi.
Mennek tovább. Már régóta mennek, mikor megszólal az egyik:
- Lőjünk még egyet hátha meghallják!
Mire a másik:
- Nem lehet, elfogyott a nyílvessző!


Jegyeket, bérleteket kérem felmutatni!
- Egyik sincs! - Tehát potyautas!
-Megbirságolom és felszólítom, hogy azonnal hagyja el a járművet!
Jó, de akkor ki vezeti tovább?


Ma rájöttem, hogy nem csak az erdőben a kullancsoktól lehet agyhártyagyulladást kapni, hanem egy égő szobában is!


"Az állam felkopik" - XIV. kerületi Lajos ba'.


Mi a világon a legfeleslegesebb dolog?
-????
A villanyírógép.
-????
-Láttál te már szőrös villát?


Fiatal pár ül a parkban egy padon.
- Mire gondolsz? - kérdezi a lány.
- Arra amire te - kedveskedik a fiú.
- Fúj te disznó!


A tanárok olyanok, mint a kábitószer-kereskedők.
Mindig csak az anyagon jár az eszük.


A helyközi busz megy lefelé a lejtős úton, egyre gyorsabban.
Egy figura szalad utána.
Egy férfi kiszól az ablakon:
- Minek rohan? Ugy is mindjárt jön a másik!
- Na ja ! De én ennek vagyok a soförje!


Honnan tudja az indián hogy kiszáradt a folyó?
Porzik utána a kenu...


-Elnézést, meg tudná mondani, hogy mennyi az idő?
-Igen, mindjárt,felirtam ide egy papírra... Igen, nyolc óra van.
-Ez érdekes... És mit mondott volna, ha nem 8 óra lenne?
-Azt, hogy nem tudom.
-És honnan tudja, hogy 8 óra van?
-Hát felírtam ide egy papírra...


-Az idegbaj öröklődő betegség.
Én is a gyerekeimtől kaptam!Anyuka vesz egy Meselemezt a kifiának karácsonyra.
Odaadja neki hogy hallgassa, de neki el kell mennie a közértbe.
Pár perc múlva visszatér es látja, hogy a kisgyerek veri a fejét a falba, tépi az alig kinőtt haját és ordibál:
- Akarom, akarom....!
Anyja nem érti mi történt, közelebb megy a lemezjátszóhoz és hallja:
- Gyerekek, akarjátok hallani Hófehérke és a 7 törpe meséjét? ...tikkk
...gyerekek, akarjátok hallani Hófehérke és a 7 törpe meséjét?...tikkk
...gyerekek.....


Egy indián rezervátumban a turisták meglátnak egy tolldíszes indiánt, aki az aszfaltút közepén fekszik.
Közelebb lépve hozzá azt suttogja:
-Fehér, 200- as Mercedes… acélradiál gumikkal… 85 mérföld sebességgel…
Felkiált az egyik turista:
-Fantasztikus! És ezt mind hallja?
-A fenét! Most ütött el, úgy két perce!


Hogy született az angol nyelv?
Két részeg indián közül az egyik beszélt, a másik meg írta azt amit hallott.


Hogy hívják az APPLE-szakembert?
McMester.


Nyuszika bemegy a Medve vegyesboltjába, és rácsap a pultra:
-Répa van ???
-Nyuszika, nincs répa, de ne csapkodj, mert megjárod! - inti a medve.
Másnap megint megy Nyuszika és nagy bôszen a pultra csap:
-Répa van ???
-Nyuszika, nincs répa, de ha még egyszer a pultra csapsz, esküszöm odaszögezem a mancsod!
- mondja dühösen a Medve.
Másnap Nyuszika meglepôen illedelmesen jön be:
-Jó napot kívánok! Tessék mondani, szög van?
-Jó napot, Nyuszika, sajnos, elfogyott a szög!- feleli a Medve.
Nyuszika diadalmasan óriásit csap a pultra:
-Hát répa van ???


- Hogy hívják a sugárfertozött Nyulat?
- Paksifüles.


Nyuszika és a Róka ment az erdoben.
Nyuszika hirtelen egy tisztáshoz ért.
Róka a villanyszereléshez.
Úgy ahogy.


Nyuszika notebook-ján gépel a barlang nyílása elött.
Arra megy a Róka és megkérdi:
- Mit írsz, Nyuszika?
- A szakdolgozatomat.
- Mi a témád?
- "Hogyan verjük meg a Rókát?"
- Hülye vagy, Nyuszika, neked errol semmi, de semmi tapasztalatod nincs!
- Igen? Akkor gyere be a barlangba.... - bemennek, csapkodás, dulakodás, halálsikoly.....
Nyuszika kijön és gépel tovább.
Arra megy a Farkas és megkérdi:
- Mit írsz, Nyuszika?
- A szakdolgozatomat.
- Mi a témád?
- "Hogyan verjük meg a Farkast?"
- Hülye vagy, Nyuszika, neked errol semmi, de semmi tapasztalatod nincs!
- Igen? Akkor gyere be a barlangba.... - bemennek, csapkodás, dulakodás, halálsikoly.....
Nyuszika kijön és gépel tovább.
Arra megy a Medve és megkérdi:
- Mit írsz, Nyuszika?
- A szakdolgozatomat.
- Mi a témád?
- "Hogyan verjük meg a Medvét?"
- Hülye vagy, Nyuszika, neked errol semmi, de semmi tapasztalatod nincs!
- Igen? Akkor gyere be a barlangba.... - bemennek, csapkodás, dulakodás, halálsikoly.....
Nyuszika kijön, mögötte jön az Oroszlán:
- Ugye, mondtam, Nyuszika, hogy mindegy milyen témát választasz, a lényeg, hogy jó legyen a konzulensed!!!


- Mi kell a babázáshoz?
- ?????
- Bab meg víz.


-Nem iszom, nem dohányzom, minden reggel pontosan hatkor kelek és este kilenckor lefekszem.
A feleségemhez száz százalékig hű vagyok!
De mindez rögtön megváltozik, ha kikerülök a börtönből


Hogy készül a gyerek?
Leül az asztalhoz és megírja a leckéjét!


A kishivatalnok beront a főnökéhez. Kinyújtja a nyelvét, az arcába önti a kávéját, és a fejére húzza a papírkosarat.
Ekkor benyit egy kollégája:
- Csak vicceltem, Józsi. Nincs is ötösünk a LOTTO-n...


Kovács a pszichológusnál.
- Doktor úr! Már egy hete minden éjjel visszatér egy rémálom.
- Mondja el nyugodtan.
- Egy ajtó előtt állok, melyen néhány betű is van. Aztán elkezdem nyomni, tolni, taszítani de csak nem tudom kinyitni.
- És mi áll az ajtón? - kérdi a pszichológus.
- Húzni!


Hogy adja fel a skót a levelet a barátjának?
Nem tesz rá bélyeget, megcímzi saját magának és a barátját írja feladónak.
Amikor kihozzák neki a levelet, nem veszi át, mert fizetnie kellene érte.
Erre visszaviszik a feladónak (a barátnak).


Mit jelent sziú nyelven a "windows"?
"Fehér ember várni homokóra."


Hogy hívják a fémből készült nyaralót?
Vasvilla.


Hogy köszön a sebész?
Kezét csonkolom!


Hogy hívják a halott rendőrt?
Holtbiztos.


- Apa, tudod mennyi fogkrém van még a tubusodban?
- ???
- Most mértem meg, pontosan öt és fél méter.


- Ki az abszolút fösvény?
- Aki a végrendeletében mindent magára hagy.


- Melyik az az állat amelynek több mint a fele zsír?
- Zsiráf.


- Hány egér fér bele egy tíz tonnás kamionba?
- Két öt tonnás.


Elgyötört vándor mászik négykézláb a Szahara közepén.
Két napja nem evett, nem ivott, szeme dülledt, nyelve kilóg.
- Vizet!!! Vizet!!! Hörgi ereje végét járva. Egyszer csak valaki megütögeti a vállát.
Felnéz, és egy fürdőgatyás fiatalembert lát vállra vetett törülközővel.
- Mondja barátom, merre van itt a tenger?
   Ekkora marha nagy strandot még életemben nem láttam!


Egyszer az Ember így fohászkodott Istenhez:
- Uram. Te vagy a végtelenség! Mit jelent számodra egy millió év?
Az Úr így válaszolt:
- Egy pillanatot.
Az Ember ismét kérdezett:
Uram, és mi neked egy millió dollár?
- Csak annyi mint egy fillér. - mondá az Úr.
Az Ember:
Uram, adnál nekem egy fillért?
Mire az Úr:
- Adok, csak egy pillanat...


Rendőrautó megelőz egy másik kocsit, megállítja. A rendőr kiszáll, hátramegy és igen udvariasan ezt mondja a vezetőnek:
- Uram, mi háromnegyed órája követjük önt, és eközben gondosan figyeltük, hogyan vezet. Megállapítottuk,
hogy egyetlen közlekedési szabályt sem hágott át, egyetlen km/h-val sem lépte túl a megengedett sebességet,
előzékeny volt az autóstársaival szemben. Ezért rendőrségünk új bonus-akciójának keretében engedje meg,
hogy jutalomként átnyújtsunk önnek egy harmincezer forintos, bármelyik bankban beváltható csekket.
A sofőr erre megkönnyebülten felsóhajt, majd imigyen szóla:
- Végre lesz pénzem megcsináltatni a jogosítványt!
Kis zavar, majd az anyósülésről a feleség kapkodva:
- Biztos úr, ne hallgasson rá, mindig hülyeségeket beszél, ha iszik!
Majd hátulról a kissé süket nagymama kontrázza:
- Jaj-jaj, ugye megmondtam, hogy ne menjünk lopott kocsival!
Végül felpattan a csomagtartó és kiszól egy rekedtes hang:
- ...túl vagyunk már a határon?


- Miért szaladt el az operáció elől? - kérdezi a nővér a beteget.
- Mert az asszisztensnő a műtét előtt azt mondta: Mitől fél?
  Ez csak egy közönséges vakbélműtét.
- Na és?
- Nem nekem mondta, hanem a sebésznek.


Hogy lehet a kákán csomót keresni?
- Megveszed olcsón és eladod drágán.


Mit mond az anyagém, amikor a kis gém kiesik a fészekből?
- Gém óver.


Volt valaha négy ember. Úgy hívták őket: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.
Akadt egy fontos elintéznivalójuk. Mindenki azt hitte, hogy Valaki elintézi.
Bárki elintézhette volna, de Senki nem tette meg.
Valaki ezért méregbe jött, hiszen ez Mindenki kötelessége lett volna,
viszont Mindenki biztos volt abban, hogy ezt Valaki elintézi, s közben
Senki nem vette tudomásul, hogy ezt Bárki megtehette volna...
Mindenki hibáztatott Valakit azért, amit Bárki megtehetett volna, de Senki nem tette meg...


- Miért sírsz Dezsőke?
- Az apuuu!... Rácsapott az ujjára a kalapáccsal és ... és ...
- De kisfiam, ezért neked nem kellene így ordítanod!
- Hááát, először én is röhögtem...


- Móricka! Ezen a héten már ötödször késel el! Mit jelentsen ez?
- Azt, hogy péntek van!


- Mikor mondja egy hindu, hogy Jó Reggelt?
- Ha tud magyarul.


Újgazdag nyuszika kap egy pitbull-t a szülinapjára. Sétáltatja egyik este a parkban,
amikor látja, hogy jön szembe egy törékeny anyóka egy lomha zöld kutyával.
Több se kell a nyuszinak, odakiált a pitbull-nak:
- Gerzson, ölj!
A kutya nekiiramodik, de a lomha zöld állat az útját állja és darabokra tépi.
Megszólítja a nyuszi az anyókát:
- Mondja mama, mennyibe került ez a dögös kutya?
Hááát, jó sokba, 5000 dolcsiba. 2000 volt a nílusi krokodil, 3000 a plasztikai műtét.


-Mi őrjíti meg a faltörő kost?
-???
-A fotocellás ajtó.


Süket Nyúl a biróságon:
-Biró úr, nem lesz egy kicsit sok az öt év?
-Mondom: kötél!!


-Tudod mi a maximális kövérség?
-(1) Mikor cipőkanállal raknak a kádba.
-(2) Ha kifekszel a strandra, odafutnak a GREENPEACE-esek
és elkezdenek a tenger felé vontatni.


-Hogyan csodálkozik a leprás?
-Leesik az álla.


-Mi suhan át a légy agyán, amikor a száguldó autó szélvédöjének ütközik?
-A segge.


Cseng a telefon:
-Maga rendelt telefonos ébresztést 6 órára?

-Én.
-Na, akkor húzzon bele, mindjárt fél tizenegy!


-Agyon lehet-e ütni az anyóst egy törülközővel?
-Igen, de jól bele kell csavarni a vasalót.


A csúnya gyerek:
Olyan ronda, hogy kiskorában a szülei csúzlival etették.


-Mama! Mi történt azzal a sok kajával, amit a kutya nem evett meg?
-Csönd fiam, egyél!


Móricka ülve utazik a villamoson.
Az egyik megállóban felszáll egy öreg nénike és helyet keresve nézeget körbe-körbe.
Móricka amint észreveszi megszólal:
-Néni kérem, le tetszik ülni?
-Igen fiacskám, köszönöm!
-És hová?


-Nézd drágám, az új mosóportól hófehér lett az inged!
-Igen, szép-szép. De nekem kockásan jobban tetszett.


-Édesem-kérdezi az újdonsült férj-, mivel töltötted meg ezt a töltött csirkét?!
-Én semmivel, hiszen belül nem is volt üres!


Egyszer Szent Péter és Isten összejönnek golfozni.
Pénzfeldobással eldöntik, hogy Isten kezd.
Isten odaáll a labdához, majd üt. A repülő labdát bekapja egy madár. A madárra lecsap egy sas.
A sasba belecsap a villám, és az ilyen módon létrejött tetemet megeszi egy róka.
A róka odamegy a lyukhoz, és beleszarja a labdát. Erre Szent Péter:
-Na jó, akkor döntsük el, hülyéskedünk vagy golfozunk.


Amerikai újgazdag hófehér mercivel száguldozik a Sziklás-hegységben.
Egyszer csak meglát egy táblát: LIMIT 50 MILES.
Mit van mit tenni, le is lassít, mert ügye a rendőrök...
Kis idő mulva ujabb tábla: LIMIT 30 MILES.
Kezd dühbe gurulni, de hát új kocsi, új a jogsi, a rendőrök meg biztos a következő kanyar mögött lesznek, így lelassít.
Egy idő mulva újabb tábla: LIMIT 10 MILES.
Hát azért ez már több a soknál, gondolja, de hát ügye új kocsi ,új jogsi, meg a renőrök.
Eltelik majd egy óra, jön egy újabb tábla: LIMIT 1 MILE.
Barátunkat elönti a víz, kidagadnak arcán az erek, de lelassít, mert félti a kocsit, a jogsít.
Egy órája cammog már lépésben, amikor egy balkanyar után előtünik egy újabb tábla:
WELCOME TO LIMIT!


Az oviban közvéleménykutatást folytatnak:
-Neked mi a jeled?
-Szilva!
-Miért?
-Mert mikor anyukám terhes volt velem szilva esett a hasára!
-Neked mi a jeled?
-Barack!
-Miért?
-Mert amikor anyukám terhes volt velem barack esett a hasára!
Megkérdeznek egy nyomi kisgyereket:
-Na és neked mi a jeled?
-Zongora!